Tüzet kell rakni!

Tüzet kell rakni!

(https://youtu.be/pAzvqnm2H3Y)

„Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek

….

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!”

(József Attila: Tél)

 

 

Csontrepesztő tél van.

 

Megdermedtek az emberek és nem veszik észre, hogy tűz helyett lidércfény mered rájuk a gondoskodónak képzelt, rabló hatalomtól.

Pedig fel kell melegíteni magukat, hogy felengedjen dermedtségük, és reményük legyen az életre.

 

A lidércfény körülölel, elbágyaszt, hogy ne vedd észre: lelkednek, agyadnak, testednek Tűz kell ahhoz, hogy felengedjen, és továbbélhessen.

 

Lidércfény-áradattal bombáz bennünket az idegen hatalom központja és magyarországi helytartói egyaránt.

 

A lidércfény el akarja takarni az Életet adó Tüzet.

 

A lidércfény legnagyobb forgatója és gyártója Nouriel Roubini, a „jósprofesszor”, aki előre jelezte a világválság törvényszerű bekövetkeztét, de a kiutat egy másik lidércfényben vélte megtalálni.

Most ismét „beszólt”, most már címzetten Merkelnek, a másik világhírű közgazdásszal, Niall Fergusonnal együtt, de a Tűz fellobbanásától félve[1].

 

Félnek attól a Tűztől, ami 1933-ban Németországban, majd Magyarországon is fellobbant. A Tüzet ők „a demokrácia halálának” nevezik, pedig az a Tűz a demokrácia feltámadása volt.

 

Attól a lidércfénytől, amit ők terveznek, mindenkinek meg kell szabadulnia, mert nemcsak megdermeszt, hanem a levegőt is elveszi az emberiségtől.

 

Az 1933-as Tűz kialudt, mert nyirkos fát, sőt jégtáblákat is csempésztek a rőzse közé.

Ha valamiből, akkor ebből a hibából kell nekünk okulni.

 

A hazai lidércfény-teremtők egy része nem akar tanulni, díszmagyart ölt magára és ennek lidércfényétől elvakulva nem veszi észre, hogy a Szent Korona jogfolytonossága nem akkor szűnt meg, amikor szabadságunk maradékát elveszítettük (1944. március 19-én), hanem akkor, amikor az első nyirkos fát, jégtáblát rádobták a Magyar Tűzre, a 973-as Quedlinburgi Szerződéssel.

 

Ébredj hát, Magyar, és vedd vissza az ősi Tüzet! 

 

Ez a Tűz a jövődet jelenti, amit múltad tiszta, száraz gyökér-gallyai tartják életben!

 

Legyél a Tűz csiholója, de vigyázz, nem felégetni, hanem építeni kell!

 

Ezt a Tüzet a Teremtőtől kaptuk a Szent Korona Értékrenddel, amely szabályozott takarítással alapozza meg a Haza újjáteremtését!

 

Tűzcsiholók és Tűzrakók jönnek össze Albertirsán, hogy megalapozzák azt a Hazát, amely újjáteremtésének ott ejtjük Szerét, ahol 1111 évvel ezelőtt, a Szeri Pusztán,

 

a Magyar Szabadság-Tűz örök megtestesítője, Árpád apánk első szabadság-őrző győzelme napján, Áldás havának 4-én.

 

Tűzcsiholók, Tűzrakók!

 

Szabaduljatok meg a lidércfényektől és érezzétek:

 

a Szabadság Tüzének fellobbantása és az éltető Láng örök életben tartása nem csupán jogotok, ősi törvényeink szerint, hanem

MOST TELJESÍTENDŐ KÖTELESSÉGETEK!

 

Ehhez kérem mindannyiunkra a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét.

 

Így lesz, mert a Magyarság élni akar és élni fog!

 

Kelt Szegeden, 2012. Napisten havának 13. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

 [1] A két közgazdász szerint Németország megfeledkezik a demokrácia halálának évéről, 1933-ról és arról, hogyan járult hozzá ehhez a két évvel korábbi bankválság.

… tekintettel arra, hogy milyen mennyiségű pénz hagyta el az elmúlt hetekben Spanyolországot, feltételezhető, hogy egy görög exit esetén a polgárok azt kérdezik majd: ki a következő? A katasztrófa elkerülése érdekében Ferguson és Roubini az eurózóna bankjainak közvetlen feltőkésítését tartja szükségesnek az EFSF, illetve utóda, az ESM segítségével. Úgy vélik, az Írországban és Görögországban alkalmazott módszer, amelynek keretében a hazai kötvénypiacról gyűjtöttek forrást, drámai következményekkel járt.

Roubini és Ferguson emellett további lazítást vár az EKB-től, gyengébb eurót, a magállamokban a termelékenységet meghaladó béremelést, a periférián pedig infrastrukturális beruházásokat az állam bevonásával. Emellett – írják a szakértők – elkerülhetetlen a tartozások valamilyen formájú közössé tétele.

Németország eddig elutasította ezt az elképzelést, de meg kell érteniük, hogy a reformokhoz idő kell, az eurózóna felbomlásáért pedig csillagászati árat kellene fizetnie mindenkinek. Az EU-t azért hozták létre, hogy elkerüljék az 1930-ban tapasztalthoz hasonló válságokat, a brüsszeli döntéshozóknak meg kell végre érteniük, hogy mennyire közel kerültek a kudarchoz.

Roubini: Németország nem tanulta meg a '30-as évek leckéjét - 2012. 6. 11. 16:00 - Szerző: FT - Világgazdaság Online

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/roubini-nemetorszag-nem-tanulta-meg-a-30-as-evek-leckejet-377174