Miért fontos érteni a mátrix-elméletet? - I. rész

Miért fontos érteni a mátrix-elméletet? - I. rész

 

Roubini professzor e héten ismét hallatta szavát. Önmagában ez nem lenne érdekes, hiszen sokan mondtak az elmúlt hét napban nagyon komolyan nagyon nagy sületlenségeket – néha eltalálva a szarva közt a tőgyét.

Roubibi viszont az események következményeit látta és látja. Mondhatnám, hogy én is ezt teszem, de hát ki vagyok én, hozzá képest?

Mindketten előre láttuk a válságot. Mindkettőnket megmosolyogtak. Amióta kiderült, hogy nem üveggömbbe bámulva festettük le a várható jövőt, rá odafigyelnek (bár gúnyosan „jósprofesszornak” nevezik), engem kevesebben támadnak közvetlenül, annál többen „hátulról mellbe” módszerrel.

 

Most Roubini – ismeretem szerint - először értékelte a válságot teljes kiterjedésében, feltárva a nyugati civilizáció diktatórikus rendszerének alap-összefüggéseit, nevezetesen, hogy a gazdasági két pillér, az IMF és az EU mellett ott a harmadik: az USA vezette NATO, amely törekvései egybeesnek Izraelével. Ezért kiemelt nemzetbiztonsági veszély a Fidesz és a kormány ismételt kiállása az izraeli-magyar gazdasági és politikai „barátság” (értsd: szövetség) mellett. Annak, aki nem értené, hogy ez miért valós veszély, idézem Izrael magyarországi nagykövete, Ilan Mor május 4-én tartott sajtótájékoztatón tett nyilatkozatát: „a zsidó közösség a magyar társadalom fontos része, nem etnikai csoportként kell kezelni őket, ugyanúgy magyarok, mint bárki más, csupán a vallásuk különbözik”[1]. Mindazzal a gyűlölet-alapú vallási szemlélettel közösít bennünket, amely most az arabok elnyomásában és az Irán elleni hazugság-alapú fenyegetésben a világháború rémképét vetíti előre.

Ezt támogatja a ránk kényszerített zsidó-kereszténység két, egymás ellen munkálkodó Istenképe, amely ellentétes a magyar nemzet ősi civilizációnkon alapuló keresztény értékrendjével.

 

Úgy látszik, egy éven belül legalább kétszer figyelmeztetni kell bennünket. Legutóbb Zoltai Gusztáv tette ezt a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján. Az akkor neki írt nyílt levelemben írtak (https://szkszhu.szksz.com/110829.html ) Mor úrnak is szólnak:

„Ez a kijelentése súlyos, lényeges ismeretek hiányában tett sértés az egyetemes magyarságra nézve, ugyanis a zsidóság és a magyarság értékrendjében ellentétes nemzet, ezért a magyar nemzet, amíg Magyarországot többségében magyarok lakják, nem fogadhatja el, hogy országalapítónak olyan nemzet vallja magát, amely több évezredes hagyományunkkal ellentétes értékrend uralmát akarja ránk kényszeríteni.”

 

„A globális gazdaságot egy potenciális iráni háború fenyegeti” – mondta Roubini professzor, hozzátéve: „Az arab tavasz után jöhet az arab tél”, és az európai gazdaság lassulása is kockázatot jelent.[2]

Gondolatait így foglalta össze: „(John) Keynes azt mondta, hogy hosszú távon mindannyian meghalunk. Lehet, hogy már rövid távon”.

 

Azt is érzékelteti, hogy az általa „globális gazdaság”-nak nevezett diktatúra érdeke Irán „megregulázása”, az olajkincs feletti birtokjog megszerzéséért, vagyis kimondatlanul, de az összefüggésekkel egyértelműen azt bizonyította, hogy az USA vezette eddigi „demokrácia megvédéséért” indított háborúk terrorisztikusak voltak, vagyis a politikai és gazdasági hatalom megszerzése és megtartása érdekében alkalmazott erőszakot jelentette. Iránban éppúgy, mint Irakban a tömegpusztító fegyverek megalapozatlan bizonyítékai nem okot, csak ürügyet jelentenek.

És itt kapunk választ arra, hogy a diktatúra helytartói miért nem engedték, hogy a jelenlegi törvényeknek megfelelően népakarat döntsön arról, hogy a három elnyomó szervezet tagjai maradjunk, vagy kilépjünk azokból.

Töltelékekre van szükség, olyan államokra, amelyek önmaguk érdekeivel ellentétben hajlandóak önmagukat feláldozni.

 

Roubini és közöttem az az alapvető különbség, hogy ő a nyugati civilizációban keresi a megoldást, a „felfelé mutató kockázatokkal”, mint a gazdasági kilábalás, az eszközárak emelkedése, a feltörekvő piaci boom és a technológiai fejlődés, én pedig azt mondom, alapvető – ha úgy tetszik: radikális – változásra van szükség ahhoz, hogy sem hosszú, sem rövid távon ne pusztuljon el az emberiség. Ezt a radikális változást a - bizonyítottan a mai korra is alkalmazható - Szent Korona által közvetített ősi civilizáció jelenti.

 

Mi köze ennek a mátrix-elmélethez? Nagyon sok, sőt csak a mátrix-elmélethez van köze.

A mátrix-elmélet ugyanis arról szól, hogy a föld, valamint a földalatti és föld feletti kincsek (vagyis az élet állandó – statikus - része) kinek a szolgálatában áll, vagyis milyen változó (dinamikus) elem határozza meg az értékek teremtését, felhasználását és őrzését.

 

Így érvényesül az a most ismét felfedezett alapelv, hogy azé a hatalom, akié a föld, és nem azé, akié az - egyre értéktelenebbé váló - pénz.

 

Akkor viszont semmit nem érünk el, ha csupán a föld tulajdonáért hirdetünk harcot, és nem a hatalmi rendszer radikális megváltoztatásáért, ami természetszerűen jelenti a föld tulajdonlásának és birtoklásának visszaadását azoknak, akik azzal értéket jogosultak teremteni.

   

Azért, hogy a mátrix-elmélet megfelelő figyelmet kapjon, külön írásban fogom az azzal kapcsolatos ismeretet-átadást folytatni.

 

Kelt Szegeden, 2012. Ígéret havának 6. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

 [1] Lázár: a kormány megvédi a zsidó közösségeket - Forrás: MTI 2012. május 04. péntek 19:21 - https://www.hirado.hu/Hirek/2012/05/04/16/Lazar_a_kormany_megvedi_a_zsido_kozossegeket.aspx

 

[2] Roubini: Mind meghalhatunk - 2012. 5. 4. 10:24 Szerző: CNBC - Világgazdaság Online

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/roubini-mind-meghalhatunk-374403