Megfogant a „Lex Halász”- élre állok

Megfogant a „Lex Halász”- élre állok

https://youtu.be/XFNBxI4qdMQ

Az új Btk. tervezett 336. szakasza:

„Aki nagy nyilvánosság előtt a köznyugalom megzavarására alkalmas módon az Alaptörvény jogszabály, Magyarország nemzetközi kötelezettsége, vagy Magyarország által kötelezően alkalmazandó Európai Uniós jogi aktus ellen, vagy az ezek alapján működő bírósági vagy hatósági rendelkezés ellen, általános engedetlenségre uszít, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

 

Azt hiszem, senkinek sincs kétsége afelől, hogy az EU, az IMF és a NATO tagságunk fenntartását, vagy megszüntetését célzó népszavazás-kezdeményezéseim jelentették az utolsó cseppet a pohárban, különösen azért, mert a jog és a kötelezettség kettős egységét jogilag támadhatatlanul kifejtettem a jelenlegi jogszabályok értelmezésével. (https://nepszavazaseuimfnato.webnode.hu/)  

 

„Ha már szembeszállunk a demokráciával, akkor tiltsuk be a „legveszélyesebb szélsőséget” jelentő Szent Korona Értékrend minden részének terjedését” – gondolhatták a helytartók, hátha ezzel megfékezhetik a megfékezhetetlent: Magyarország és Európa minden államának szabaddá válását. Így aztán a következetesen használt – és bizonyított – „Alaptörvénynek nevezett liberális diktátum” kifejezés is bűncselekmény, éppúgy, mint az EU előre jelzett további integrációs törekvésének felfedése, ami a tagállamok szabadságát még formailag is megszűntetni akarja, vagy akár – de elsősorban – annak a kezdeményezése, hogy az összevonásra épülő EU alakuljon át összehangoló Európai Konföderációvá (https://referendumeunoekyes.webnode.hu/ és https://eu-no-ek-yes.com/). 

 

Köszönetet mondok Gaudi Nagy Tamásnak és Balczó Zoltánnak azért, hogy kezdeményezésemre hivatkoztak a Parlamentben, ezzel elősegítve a „Lex Halász” létrejöttét.

Ki kell azonban hangsúlyoznom, hogy rám nem vonatkozik az a mentesség, amely őket védi, így az én kockázatom – amit természetesen vállalok – lényegesen nagyobb, mint az övék.

 

Ugyancsak köszönet illeti azokat, akik már az EU-t előkészítő népszavazás előtt velem együtt járták az országot a helytartók hazug mézesmadzag-ígéretének ellensúlyozásaként, ezzel igyekezve elkerülni a most bekövetkezett tragédiát.

 

És végül köszönöm azoknak, akik a 2006-os forradalomban megvilágosodtak és száz napig éltették a szabadság reményét a magyarságban, 80 ezer ember közfelkiáltásával elfogadva a „Kossuth tér” – közreműködésemmel megfogalmazott – három pontját.

 

Végül pedig egyértelművé kell tennem, hogy a „Lex Halász” azért jött létre, mert a tervezett 336. szakasz büntetni rendeli annak a részletesen kidolgozott rendszernek[i] a bevezetését, amely egyedüliként képes a paradigmaváltással civilizáció-formát is váltani.

Ez a szakasz azoknak a „nemzeti gondolkodóknak” a leleplezését akarja meggátolni, akik gyűlöletkeltéssel, vagy múltba révedő impotenciával akarják elvenni a magyarság önmaga és az emberiség jövőjét meghatározó önvédelmi erejét.

És büntetni akarja azt a bizonyítékokkal alátámasztott vita lehetőségét is, amely a nyugati civilizáció képviselőivel – előrevivő vitaként - kialakulni látszik, és alkalmas annak a tudatszintnek a kialakítására, amely visszaadja a magyarság bátorságát.

Erre meghatározó példa a Bogár Lászlóval folytatott két nyilvános beszélgetésem[ii], valamint a tegnapi „Hatos csatornán” közvetített műsor, ahol dr. Kőrősi Mária és Lóránt Károly érveivel kellett ütköznöm[iii].   

 

Azon leszek, hogy – addig is, amíg a diktatúrával együtt - hatályban marad, ne adjak lehetőséget a névadón érvényesíteni ezt a szakaszt. Nem azért, mert nem vállalom a felelősséget – hiszen eddig sem volt „sétagalopp” küldetésem teljesítése -, hanem azért, mert a Szent Korona Értékrend ismertetését el tudom végezni úgy, hogy a diktatúráról nem beszélek, nem írok,

csak kommentár nélkül közlöm az eseményeket,

csak elmondom, hogy mit jelent az értékek teremtése, felhasználása és védelme,

csak elmondom, hogy mit jelent a közszabadság,

csak elmondom, hogy mit jelent a föld és az ember szerves egysége,

csak elmondom, hogy mit jelent a hatalomgyakorlás és törvénykezés alulról épülése.

 

Talán lassan, de – saját bőrén tapasztalva a diktatúra hatását – előbb-utóbb minden János megérti, amit így Jancsinak mondok.

 

Folyamatosan készítem a Települési Törvények előkészítő anyagait. Árpád-napra az összes településével el akarok készülni, mert ezen keresztül tudjuk visszaszerezni szabadságunkat.

 

Nagyon fontos: sokan fogják mondani, hogy kitört az egóm. Tévednek. Végre fel kellett ismernem, hogy

 

élre kell állnom, addig egyedül, amíg mellém nem áll a gyula.

 

Találkozunk Pusztaszeren Árpád-napon mindazokkal, akik érzik, hogy miért kellett vállalnom az élre állást, és ők maguk is teljesíteni akarják küldetésüket. 

 

Kelt Szegeden, 2012. Ígéret havának 18. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája[i] Az általam elvégzett kündü-feladat összegzése

 

A Teremtő a Szent Koronával az ősi civilizáció Értékrendjét kegyelmezte ránk, Magyar Küldetésként.

Ennek az Értékrendnek a közvetítését az alábbiak szerint teljesítettem:

 

1. A nyugati civilizáció és az ősi civilizáció közötti különbség rendszerezése

 

1.1 A nyugati civilizáció diktatórikus föderációjának összehasonlítása az ősi civilizáció közszabadságot adó konföderációjával - Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modell - https://nemzetiegyseg.com/azonigazgataspajzsa.pdf

 

1.2 A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal - https://nemzetiegyseg.com/euszgm2007.pdf

 

1.3 A nyugati civilizáció és az ősi civilizáció gondolkodási mód mintája (paradigmája) közötti különbség rendszerezése

 

a./ Alapvetés - A mátrix (tábla) elmélet a liberális-kapitalista és a Szent Korona Értékrend gondolkodási módjában (paradigmájában) - https://nemzetiegyseg.com/Matrix.pdf

 

b./ Eszmei gondolkodási mód - Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan? - https://nemzetiegyseg.com/Alap1.pdf

 

c./ Jogi - Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmány alapelvei -

https://nemzetiegyseg.com/Alap2.pdf

 

d./ Gazdasági - Miért konföderativitást megengedő szabadság és miért nem föderatív függőség? - https://nemzetiegyseg.com/Alap3.pdf

 

2. Az ősi civilizáció iránymutatásának és irányelveinek jogszabályként megfogalmazása Magyarországra és Európára - „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” – Püski 2009. - https://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf

 

Részei:

 

2.1 Magyarországra vonatkozó jogszabály-tervezetek:

 

- Rövid indoklás a magyarországi jogszabály-tervezetekhez - https://nemzetiegyseg.com/rovidindoklas.pdf ,

- A Szabadság Alkotmánya - https://nemzetiegyseg.com/Moalkotmany.pdf,

- Alaptörvény - https://nemzetiegyseg.com/Alaptorveny.pdf,

- Alaptörvény szinű főtörvények:

= Hatalomgyakorlási főtörvény - https://nemzetiegyseg.com/1fotorveny.pdf,

= Választási főtörvény - https://nemzetiegyseg.com/2fotorveny.pdf,

= Jelkép és ünnep főtörvény - https://nemzetiegyseg.com/3fotorveny.pdf

 

2.2 Az Európai Konföderációt előkészítő jogszabály-tervezetek:

 

- Rövid indoklás az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezethez - https://nemzetiegyseg.com/EUKonfoderaciorovidindoklas.pdf

- Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet -

https://nemzetiegyseg.com/EuropaiKonfoderacio.pdf

- Vertragsentwurf des Europäischen Staatenbundes

https://nemzetiegyseg.com/EuropaiKonfoderacionemet.pdf

- Treaty Project of the European Confederation - https://nemzetiegyseg.com/EUKonfoderacioangol.pdf

 

3. A gyakorlati alkalmazás előkészítése a Szent Korona Értékrend Akadémia létrehozásával

 

- Első fokozat - https://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf, hangoskönyv: https://nemzetiegyseg.com/SzKEAkademiaelsofokozathk.html

- Második fokozat - https://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf, hangoskönyv: https://nemzetiegyseg.com/SzKEAkademiamasodikfokozathk.html

 

[ii] „Paradigmaváltás kell, vagy elég a paradigmaváltoztatás” - Bogár László és Halász József beszélgetése 2012.01.12. Budapest, Magyarok Háza

https://youtu.be/G_9UCs0LxhE, https://youtu.be/0vXNtWdgNYE, https://youtu.be/_CZk_slpEX8, és

 

„IMF nélkül az élet” - Bogár László és Halász József beszélgetése 2012.05.11. Algyő, Faluház

https://youtu.be/Tk1OaR8gVO0, https://youtu.be/m07b88lYD4k, https://youtu.be/Jf50Fdo3gYg

 

[iii]Európai álom, európai valóság” - Hatos csatorna "Hír-érték" c, műsora 2012.05.17.

dr. Kőrösi Mária beszélget Lóránt Károllyal és dr. Halász Józseffel

https://youtu.be/M8ANFMd33Ms