Fürkész hír

Fürkész hír

 

Fürkész hír

 

Árpád apánk erőösszpontosító erejével

Egységteremtő Szeren tetté hangolja össze küldetését

 

az államalapító és államalkotó Egyetemes Magyarság

 

a Pozsonyi Csata első győztes ütközetének napján,

Áldás havának negyedikén,

 

az 1111 évvel ezelőtti szabadság-őrző Nemzetegyesítés színterén,

a Szeri Pusztán, a Hétvezér emlékhelyen.

 

Akinek ott kell lennie, az ott lesz.

 

Ez a közlemény hír, nem meghívó.

Azért kell az egyetemes magyarság minél több tagjához eljutnia, hogy mindenki, aki érzi és tudja, hogy ott kell lennie, ott lehessen.

 

A Nemzetegyesítés iránymutatását és irányelveit megkaptuk a Teremtőtől a Szent Korona Értékrenddel, amin keresztül a Lélek Fénye közvetíti a Teremtő akaratát az anyagtalan és anyagi világ egységének visszaállítására, vagyis a Magyar Küldetés teljesítésére.

 

Nekem Napkelte után az őselemek számával azonos óra elmúltával ott kell lennem napnyugta előtti ugyanennyi óráig, az iránymutatás és az irányelvek átadójaként.

 

________________________________

 

Szeretettel kérem mindazokat, akik hisznek a Szabadságot adó Igazságban, nézzenek magukba, hogy ráébredjenek: Küldetésük teljesítésének ideje elérkezett, amit a Szeri Pusztán hangolunk össze tett-egységgé, az érzelem és értelem erőösszpontosításával.

 

Szeretettel kérem mindazokat, akik pogánynak tartják Árpád apánkat és kereszténynek a farizeusságot, tisztuljanak meg, hogy részesei lehessenek a Magyar Egységnek.

Legyenek türelmesek önmagukkal szemben, ahogyan mi is türelmesek leszünk velük.

 

Árpád sarja, Halász József