Föderáció vagy szétesés?

Föderáció vagy szétesés?

 

https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=17324478&D=77C7ACC0-3639-44D7-9CE9-6E29953DF19F

 

A diktatúra bevetette utolsó aduját: nyílttá akarja tenni a diktatúrát, a már ténylegesen (annak, aki már csak így érti: de facto) föderációként, vagyis szövetségi államként működő Európai Uniót jogilag is (a magyarul már nem értőknek: de iure) Európai Egyesült Állammá akarják nyilvánítani[1].

Ez kényszerű lépés, hiszen a válság hatására a tagországok megoldást keresve igyekeznek kihasználni a Lisszaboni Szerződés joghézagait, és igyekeznek maradék függetlenségi jogaikat érvényesíteni, ez pedig értelemszerűen a tisztuláshoz, független államok államszövetségéhez (vagyis konföderációhoz), az összehangolt Európához vezet.

 

Természetesen a „nemzeti megmondó-emberek” ismét a szélirányba fordulnak és igyekeznek média-kizárólagosságuk kihasználásával kizárólagos megoldásként beállítani a diktatúra szigorodását, azt sulykolva az emberekbe, hogy ez mindannyiunk érdekében tett intézkedés.

 

Ez hazugság, hiszen az államok együttélésének szerves formája az igények és lehetőségek természetes összehangolása, vagyis nem az a kérdés, hogy „föderáció vagy szétesés”, hanem az, hogy „föderáció vagy konföderáció”, vagyis „összevonás vagy összehangolás” (annak, aki csak így érti: „integráció vagy koordináció”)

 

Remélem, van olyan magyar ember, aki végre meg akarja ismerni azt a Szent Korona Értékrendet (és nemcsak saját zavaros elképzelései igazolására használja), amelyet Baroso a legveszélyesebb szélsőségnek minősített a jelenlegi rendszerre, amit ő „európai civilizációnak” nevezett, és megismerve ezt elindul az a belső megtisztulás, amely Magyarország, Európa és a Földkerekség felszabadulásához vezet.

 

Elég ehhez elolvasni „Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modell” c. tanulmányt, amit 2008-ban készítettem az EU Parlament akkori „Demokrácia/Szabadság” frakcióvezetője felkérésére[2].

A föderáció és a konföderáció közötti különbség ebből a tanulmányból egyértelművé válik, és aki akarja a konföderáció Földkerekségre történő kiterjeszthetőségének bizonyítékát is megismerheti, két lépcsőben: magyarországi mintaadással Európára vonatkozóan az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezetből[3], és a Földkerekség szerves egységben éléséről szóló alkotmány, alaptörvény és főtörvények tervezetiből[4].    

 

Így teljesedik ki a Magyar Küldetés.

 

Tegnap azt írtam, hogy „abbahagyom”.

Igen, abbahagyom azt az értelmetlen és eredménytelen győzködést, amit önjelölt diktátorokkal folytattam, akik be akarják rúgni egy szoba ajtaját, hogy aztán ők mondják meg, hogy mi legyen a rendszer abban a szobában, de egy falusi kocsmával tévesztik össze Magyarországot.

Azokat sem győzködöm tovább, akik homályos értelmű, hatású és jövőképet meg nem határozó huszonkét, tizenkét, hét és három pontokkal vezetik félre az embereket, demagóg módon kiragadva a teljesből a részt és azt akarva egészként elfogadtatni.

Azokat sem győzködöm tovább, akik nemzetstratégiaként ékesszólóan, álnemzeti köntösbe öltözve a diktátorok stratégiáját határozzák meg.

És azokat sem győzködöm tovább, akik utcára viszik az embereket, valós következmények ellen tiltakozni, de ezzel az erőt elvéve az ok megszűntetésétől.

 

Baroso tegnapi bejelentése olyan helyzetet teremtett, amikor mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy mi kiscsaládja, nagycsaládja és teljes családja érdeke, és e szerint kell tevékenykednie.

 

Kelt Szegeden, 2012. Földanya havának 14. napján.

Árpád sarja, Halász József 

 [1] A mai nap könnyen történelmivé válhat - 2012. szeptember 12., szerda, 17:44 - https://hvg.hu/gazdasag/20120912_Barroso_Europa_uj_hajnal#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2012_09_13&utm_content=top4&type-id=HvgTopHvg&user-id=F91B9153

Külügyi szakértő a föderációról: Ez borzasztó nehéz lesz - Forrás: M1 - Ma reggel | 2012. szeptember 13. csütörtök 11:43 - https://www.hirado.hu/Hirek/2012/09/13/08/Kulugyi_szakerto_a_foderaciorol__ez_borzaszto_nehez_lesz_.aspx

[2] Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modellhttps://nemzetiegyseg.com/azonigazgataspajzsa.pdf

[3] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona I.

A Szent Korona Értékrend alkalmazásának magyar és nemzetközi jogszabálytervezetei

Magyarország Szabadság Alkotmánya (11-20. oldal)

Magyarország Alaptörvénye ( 21-112. oldal)

Hatalomgyakorlási főtörvény (113-178. oldal)

Választási főtörvény (179-212. oldal)

Jelkép főtörvény (213-224. oldal),

Az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet (229-324. oldal),

Vertragsentwurf des Europäischen Staatenbundes (325-401. oldal),

Treaty Project of the European Confederation (413-488. oldal) - https://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf

 

[4] Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona II.

Az iránymutató Szabadság Alkotmánya és alkalmazásának irányelvei

Szabadság Alkotmánya (14-22. oldal),

Alaptörvény (23-106. oldal),

Hatalomgyakorlási főtörvény (107-164. oldal)

Választási főtörvény (165-178. oldal),

Jelkép főtörvény (179-188. oldal) - https://nemzetiegyseg.com/Iranyelvek.pdf