Egységbe szólítás a Magyar Szabadságért

Egységbe szólítás a Magyar Szabadságért

 

2002-ben kezdeményezésemre megalakult a Szabad Magyarországért Mozgalom.

Azt reméltem, hogy az alapként elfogadott, a Szent Koronával ránk kegyelmezett ősi civilizáció értékrendjét tartalmazó „Gondoskodó Magyarország” programot jogászok, közgazdászok, lélek-munkások, mezőgazdászok, mérnökök, orvosok, pedagógusok és más szakemberek továbbgondolják és egy közös munka eredményeként Nemzeti Alapprogramként hozzuk nyilvánosságra. (A 2002 óta nem változott Gondoskodó Magyarország program itt olvasható: https://nemzetiegyseg.com/program.pdf, Programpontjai pedig itt: https://nemzetiegyseg.com/pgpontok.pdf)

 

A koordináló bizottságban már a második összejövetelen megfogalmazódott, hogy „ne beszéljünk a Szent Koronáról, mert sérti a liberálisok érzékenységét”. Nem akartam tekintettel lenni a liberálisok érzékenységére, ezért elhagytam a kezdeményezésemre alakult Mozgalmat.

(Később az SZMM néhány óvatos fordulattal a Szent Korona Tan hirdetőjévé vált.) 

Hála a Magyarok Istenének, a kündü-feladatok végzésének kegyelmét kaptam, ezért el tudtam végezni az ősi civilizáció értékrendje visszaállításának előkészítő munkáit[1].

 

Az egyetemes magyarság ugyanabban a helyzetben van, mint 896-ban: megosztottsága miatt értékeit és érdekeit képtelen védeni. Ezen a tényen az sem változtat, hogy a helytartók közül államfővé választott Áder János mai beszédében ezt ígérte. Ígérete a kimondás pillanatában porba hullt, mivel nyilvánvaló hazugság. Ugyanaz a nyugati civilizáció tart bennünket szolgasorban, ami ezeregyszáz éve szolgasággal fenyegetett és Géza hazaárulásával szolgaságba is taszított.

896-ban génjeinkben nem tetszhalottként volt a Szent Korona Értékrend, hanem lelkünkben és tudatunkban tettre készen. Kündü-feladatom teljesítéseként ezt most (a jegyzetben szereplőkkel bizonyítottan) olvashatóan, nézhetően, hallgathatóan kellett közvetítenem, hogy a genetikai érték feléledve Haza-újrateremtő erővé váljon.

 

Tehát az, hogy miért és mit kell tennünk, éppúgy egyértelmű, mint a Szeri Szerződés idején.

Ahhoz, hogy újjáteremtsük Árpád apánk Magyar Államát, gyula-feladatot ellátó magyarokra van szükség minden településen, akik gyakorlattá teszik ősi civilizációnk Szent Korona Értékrendjét, a jelen kor követelményei szerint értelmezve.

 

Szeretettel kérem mindazokat az embereket, akik a diktatúra következményei ellen lépnek fel (idegenek földtulajdona, önrendelkezés hiánya, emberi jogok megsértése, munkanélküliség, bankoktól és magánszemélyektől származó uzsorahitel, bérrabszolgaság stb.), fogjanak össze a Szent Korona Értékrend szellemében az ok, a diktatúra megszüntetéséért!

 

Szeretettel kérem mindazokat az embereket, akik – bár jóhiszeműen – a diktatúra ezeregyszáz éves kiszolgálója, a Szent Korona Tan hirdetésével meggátolják a magyarság szabadság-törekvéseit, érezzék át nemzetükkel szembeni felelősségüket és óvják meg magukat attól, hogy Géza követőiként hazaárulókká váljanak!

 

Szeretettel kérem azokat az embereket, akik – bár jó szándékkal – az anyagi értékekre szűkített önellátással próbálkoznak a nyugati civilizáció szabályai szerint, vegyék észre, hogy tevékenységük nem kitörést jelent a gyarmati sorból, hanem a függőség megerősödését az elfogadott szabályokkal, ezért – egy kevés többletmunkával és sok tanulással – eddigi eredményeiket felhasználva kezdjék építeni a Szent Korona Értékrend alulról építkező társadalmi rendszerét, az abban szereplő érték-szemlélettel a diktatúra pénz-szemlélete helyett!

 

Szeretettel kérem mindazokat az embereket – bármit és bárhogyan is tettek eddig -, ha vezetőnek érzik magukat, akkor tegyék ezt a Szent Korona Értékrend szolgálatában!   

 

Amit eddig tennem kellett, megtettem. Ezután is teszem, de már nem dolgozhatok „egyszemélyes intézményként” (Gaudi Nagy Tamás jellemzett így), mert a közvetített iránymutatásnak és irányelveknek gyakorlattá kell válnia, ez pedig nem egyszemélyes feladat.

 

Árpád-napon ennek kell, hogy tanúságtétele történjék, a Szeri pusztán.

 

Kelt Szegeden, 2012. Ígéret havának 2. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

 [1] Az általam elvégzett kündü-feladat összegzése

 

A Teremtő a Szent Koronával az ősi civilizáció Értékrendjét kegyelmezte ránk, Magyar Küldetésként.

Ennek az Értékrendnek a közvetítését az alábbiak szerint teljesítettem:

 

1. A nyugati civilizáció és az ősi civilizáció közötti különbség rendszerezése

 

1.1 A nyugati civilizáció diktatórikus föderációjának összehasonlítása az ősi civilizáció közszabadságot adó konföderációjával - Az önigazgatás (szubszidiaritás) Pajzsa a Magyar Modell - https://nemzetiegyseg.com/azonigazgataspajzsa.pdf

 

1.2 A Lisszaboni Szerződés összehasonlítása a Gondoskodó Magyarországgal - https://nemzetiegyseg.com/euszgm2007.pdf

 

1.3 A nyugati civilizáció és az ősi civilizáció gondolkodási mód mintája (paradigmája) közötti különbség rendszerezése

 

a./ Alapvetés - A mátrix (tábla) elmélet a liberális-kapitalista és a Szent Korona Értékrend gondolkodási módjában (paradigmájában) - https://nemzetiegyseg.com/Matrix.pdf

 

b./ Eszmei gondolkodási mód - Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan? - https://nemzetiegyseg.com/Alap1.pdf

 

c./ Jogi - Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmány alapelvei -

https://nemzetiegyseg.com/Alap2.pdf

 

d./ Gazdasági - Miért konföderativitást megengedő szabadság és miért nem föderatív függőség? - https://nemzetiegyseg.com/Alap3.pdf

 

2. Az ősi civilizáció iránymutatásának és irányelveinek jogszabályként megfogalmazása Magyarországra és Európára - „Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” – Püski 2009. - https://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf

 

Részei:

 

2.1 Magyarországra vonatkozó jogszabály-tervezetek:

 

- Rövid indoklás a magyarországi jogszabály-tervezetekhez - https://nemzetiegyseg.com/rovidindoklas.pdf ,

- A Szabadság Alkotmánya - https://nemzetiegyseg.com/Moalkotmany.pdf,

- Alaptörvény - https://nemzetiegyseg.com/Alaptorveny.pdf,

- Alaptörvény szinű főtörvények:

= Hatalomgyakorlási főtörvény - https://nemzetiegyseg.com/1fotorveny.pdf,

= Választási főtörvény - https://nemzetiegyseg.com/2fotorveny.pdf,

= Jelkép és ünnep főtörvény - https://nemzetiegyseg.com/3fotorveny.pdf

 

2.2 Az Európai Konföderációt előkészítő jogszabály-tervezetek:

 

- Rövid indoklás az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezethez - https://nemzetiegyseg.com/EUKonfoderaciorovidindoklas.pdf

- Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet -

https://nemzetiegyseg.com/EuropaiKonfoderacio.pdf

- Vertragsentwurf des Europäischen Staatenbundes

https://nemzetiegyseg.com/EuropaiKonfoderacionemet.pdf

- Treaty Project of the European Confederation - https://nemzetiegyseg.com/EUKonfoderacioangol.pdf

 

3. A gyakorlati alkalmazás előkészítése a Szent Korona Értékrend Akadémia létrehozásával

 

- Első fokozat - https://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf, hangoskönyv: https://nemzetiegyseg.com/SzKEAkademiaelsofokozathk.html

- Második fokozat - https://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf, hangoskönyv: https://nemzetiegyseg.com/SzKEAkademiamasodikfokozathk.html