"Alulról fel és felülről le" Meghívó az Albertirsai Szerre

"Alulról fel és felülről le" Meghívó az Albertirsai Szerre

 

Meghívó

(https://youtu.be/gXXYHgC8Bps)

A Szent Korona Értékrend Akadémia Harmadik Fokozatának, 

 

Alulról fel és felülről le

 

című rendezvényére, ahol nyilvánosan bizonyítom

 

a Szent Korona Értékrenden alapuló Gondoskodó Magyarország nemzetegységesítő erejét.

 

Legutóbbi hírlevelem (Gyökeres átalakításra kényszerítik a tiszta kereszténységet hirdető árpádosokat a zsidókereszténységet képviselő istvánosok - https://youtu.be/gZ4K8n2wXvc) után megújult a támadás ellenem, mondván, hogy megosztom a nemzetet.

A megosztottságot az érdekellentétek okozzák. Az engem vádolók egyike sem határoz meg olyan értékrendet, amely az egyetemes magyarság minden tagja egységes érdekét szolgálják, sőt, olyan rendszerrel sem rendelkeznek, ami egy iránymutatás alapján a magyar föld megtartását és a magyar társadalom különböző részérdekeinek összehangolását tartalmazná.

A Szent Korona Értékrenden alapuló Gondoskodó Magyarország viszont nemcsak Magyarország, hanem minden európai nemzet, sőt a világ minden nemzete szerves egységként élését biztosítja.

Szeretettel kérek mindenkit, hogy győződjön meg

személyes részvételével a Szeren, vagy az esemény figyelemmel kísérésével a https://nemzetiegyseg.com/Nemzetiegysegelotvkozv.html honlapon

arról, hogy ki és milyen eszme a megosztó, és ki és milyen eszme az egységesítő, melyik eszme alkalmas a gondolkodási mód (paradigma) váltásra, annak érdekében, hogy a válság ne járjon végzetes következményekkel a magyarságra. 

 

A szer napirendje:

 

A Szent Korona Értékrend Akadémia Harmadik Fokozatának

Átadó Szere

Albertirsán, 2012. Napisten havának 23. és 24. napjain

 

 

Napisten havának 23. napja:

 

10 – 10:45 A mátrix-elmélet érvényesülése a Gondoskodó Magyarországon

11 – 11:45 A Gondoskodó Magyarország szabályrendszere (jogrendszere)

13 – 14:45 A Gondoskodó Magyarország hatalomgyakorlási rendszere

15 – 17:45 A Gondoskodó Magyarország választási rendszere

18 – 18:45 A nap összefoglalása

19 – 19:45 Kérdések, vélemények értékelése, válaszadás

 

Napisten havának 24. napja:

 

9 – 10:45   A Gondoskodó Magyarország állandó része: a magyar anyaföld

11 – 11:45 A Gondoskodó Magyarország változó része: a magyar ember

13 – 13:45 Az alulról építkezés alapja: az igények és lehetőségek felmérése

14 – 16:45 A Gondoskodó Magyarország alulról építkezésének folyamata:

- család

- település

- járás

- megye

- ország

17 – 17:45 A nap összefoglalása

18 – 18:45 Kérdések, vélemények értékelése, válaszadás

 

Külön felhívom a figyelmet a 24-i első témakörre, amely választ ad a most jogosan nagy érdeklődést kiváltó magyar föld tulajdonlásának kérdésére.

 

Kelt Szegeden, 2012. Napisten havának 12. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

 

Ui.: A rendezvényre kérem a személyes részvétel jelzését a https://www.facebook.com/events/378803295511588/ linken. Köszönöm: HJ.