Abbahagyom

Abbahagyom

 

https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=17306072&D=63FE3B6C-9771-43E0-B7CD-DB1B19B137AD

Az átalakulás olyan szintre ért, ami a bor forrásához hasonlítható leginkább. Most nem szabad megállítani a természetes folyamatot, akkor sem, ha a tisztulás felszabadítja a mérgező elemeket.

Nem fejeztem be a munkámat, de ha most folytatom, az erjedés természetes folyamatába avatkozok bele. Ki kell várnom azt az időt, amikor már el lehet választani a bort a söprűtől és törkölytől egyaránt.

Orbán Viktor hétfői parlamenti beszéde a tisztulás megállíthatatlanságát mutatja, hiszen mindeddig nem tapasztalt őszinteséggel rántja le a leplet az általa képviselt rendszerről[1].

Orbán Viktor ugyanannak a korlátozottságnak a rabságában él, mint a beszédben – hivatkozás nélkül idézett – Bibó István[2]: a megoldást nem akarja az ok megváltoztatásában keresni, hanem azt a javíthatatlan javításában jelöli meg.

Annak ellenére igaz ez a megállapítás, hogy Orbán Viktor túllép Bibó osztálytársadalmi teóriáján („Világossá vált, hogy faji vagy osztályalapra, fajok és osztályok harcára civilizált, szabad és emberséges államrendet felépíteni nem lehet.”), és a civilizáció fogalmát jelző nélkül használja, mert tartalmában a nyugati civilizáció gondolkodási módjának alapja, a kínálat által manipulált kereslet – és ennek eszközei: a befektetők, a bankok és a multinacionális cégek – meghatározó jellege változatlan.

E miatt Orbán Viktor és mindazok, akik korlátozottságuk miatt nem képesek az élet minden területén a kínálat által manipulált kereslet helyére az igény és lehetőség természetes fejlődést biztosító összhangját helyezni (vagyis a kormánypárti és ellenzéki politikusok, szakértők, valamint parlamenten kívüli különböző tömörülések), nem képesek a megindult tisztulást helyes úton tartani.

A tisztulás formai elemei önmagukban nem hozhatnak eredményt, ha annak tartalmi elemét, a gazdaság helyére emelt ember irányítási szerepét nem valósítja meg, és nem ezt működteti kettős egységben a vezetéssel.

Ezt jelenti a nyugati civilizációról az ősi civilizáció értékrendjére történő visszatérés, aminek elengedhetetlen feltétele az anyagtalan és anyagi világ egységének visszaállítása, a Teremtő iránymutatása szerint.

Ez a tisztulás folyamatában fokozatosan érvényesül, de azokat a vadhajtásokat ki kell vágni, amelyek a megosztottságot, a gyűlöletet, az öncélúságot erősítik az egységgel, a szeretettel és a személyiség közösségen belüli feladatának érvényesülésével szemben.

Az ember istenné emelése jelentette az eltorzulás alapját a most leáldozó Világtörténelmi korszakban. Ezzel szűnt meg a kötelezettségek és jogok érvényesülésén alapuló emberi szabadságjog gyakorlása, a megosztottság „isteni rendeltetése” tévhitének kialakulása, a megosztottságban ezzel egy-gyökerű, azzal látszólag ellentétes póluson, a zsidókeresztény dogmákban. Ennek a gondolkodási módnak a visszacsempészése a tisztulási folyamat gátját jelenti.

Az ok következményei elleni tiltakozás gyűlöletet kelt, ezzel a hátráltató erőt szítja és az előrevivő erőt gyöngíti. A következmények elleni tiltakozás „populáris változata”, az utcára vonulás azzal fenyeget, hogy a hátráltató erő pusztító erővé fejlődik.

A tisztulás folyamatának iránymutatását, irányelveit és a tisztulás lépéseinek meghatározását megkaptuk, a Teremtőtől kegyelmezett közvetítéssel. Ezt a zárt logikai rendszert bárki megismerheti. (A nemzetstratégiától a nemzettaktika teljesítéséig - https://nemzetiegyseg.com/Anemzetstrategiarol.pdf)

Ennek átadását hagytam abba, mert a tisztulási folyamat során mindenki megtapasztalja, hogy neki milyen módon kell az ismeretekhez hozzájutnia belső fejlődése, az énből a személlyé válás során.

Munkámat nem fejeztem be, és akkor kell folytatnom, amikor a személlyé vált MAGok igénylik.

Kelt Szegeden, 2012. Földanya havának 12. napján.

Árpád sarja, Halász József[1] … a XX. század közepére elbukott a nemzeti liberális állam- és nemzetépítési vállalkozásunk, amely pedig számos évtizeden át sikeresen segített bennünket.

Világossá vált, hogy faji vagy osztályalapra, fajok és osztályok harcára civilizált, szabad és emberséges államrendet felépíteni nem lehet.

Egy nemzet és állam, amely képtelen érvényt szerezni saját nemzeti érdekeinek, képtelen közrendet, biztonságot és jövőt biztosítani polgárainak.

Fajok és osztályok küzdelme helyett meg kellett alapítanunk a nemzeti együttműködés rendszerét, amely a nemzeti érdekre, jogok és kötelességek egyensúlyára, valamint a kölcsönös felelősségvállalásra épül.

A civilizált nemzeteknek az emberiség közös értékeinek védelmében folytatott legnagyobb közös katonai vállalkozása a sokat szenvedett Afganisztán békéjének megteremtése.

Élelmiszerár-robbanás fenyeget, aminek nyomában pedig társadalmi nyugtalanság, feszültség, sőt konfliktusok alakulhatnak ki a világ különböző pontjain. Magyarországnak is fel kell készülnie az élelmiszerár-robbanásra, ezért az ősz során a Nemzetgazdasági és a Vidékfejlesztési Minisztérium külön munkacsoportja készíti majd fel a magyar nemzetgazdaságot a jövő év tavaszán várható nehéz világhelyzetre.

Nem vagyunk a szerencse kegyeltjei azért sem, mert Európa, ezen belül is a meghatározó súlyú eurózóna változatlanul rossz bőrben van, Európa változatlanul saját válságával küzd. Ez a válság szemmel láthatóan nem enyhül.

A válságkezelési világversenyben Európa rosszul áll, Magyarországnak ugyanakkor meg kell védenie magát attól a válságtól, amit nem ő okozott, és amelynek elmélyítéséhez sem járult hozzá.

A két legfontosabb megállapodásunk az volt, hogy először is ki fogjuk menteni az országot, a magyar családokat és a vállalkozásokat az adósságcsapdából, másodszor munkahelyeket fogunk teremteni, hogy ne maradjon törékeny Magyarország gazdasága.

Magyarországnak valójában az Európai Unió problémái miatt van szüksége megállapodásra, méghozzá egy biztosítási hitel-megállapodásra. Azért kell az IMF-megállapodás, hogy Magyarország megvédje magát az Európát nyomasztó betegségtől. Megvédje magát attól a válságtól, amit nem mi okoztunk, és ma sem mi tartjuk életben.

Pár éve még úgy tűnt, az Európai Unió mindenre megoldás. Ma úgy látom, az Európai Unió inkább a probléma forrása. Mi, magyarok épp azért nem tudunk előrehaladni, mert visszahúz bennünket az eurózóna válsága.

Összefoglalva tehát: nekünk szélesebb hazánk, Európa – hiszen oda tartozunk, Európához – problémái miatt van szükségünk IMF-megállapodásra, hogy az eurózóna válsága ne húzhassa vissza Magyarországot. Mindebből az következik, hogy számunkra előnyös lenne egy megállapodás. Akarunk is megállapodást kötni, de csak jó megállapodást akarunk kötni.

Teljes beszéd: Az unió problémái miatt van szükségünk IMF-megállapodásra - 2012. szeptember 10. - Orbán Viktor napirend előtti felszólalása. - https://orbanviktor.hu/beszed/az_unio_problemai_miatt_van_szuksegunk_imf-megallapodasra_napirend_elotti_felszolalas_

[2] Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocializmus–kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte - https://mek.niif.hu/02000/02043/html/699.html