A tisztaságról

A tisztaságról

 

A tisztaságról

Nyílt levél dr. Balogh Sándor professzor úrnak

https://www.videocontrolpanel.net/vmail.aspx?t=R&l=15179418&d=2D742D24-CC18-43C7-9D66-51B635F750D5

 

Kedves Sándor!

 

Olvastam Botos László jóvoltából a Magyarok Nemzeti Világtanácsa főtitkáraként írt, „A magyarság bajban van” című felhívásodat és az MVSz Sajtószolgálata által közzétett válaszodat Komoróczy Gézának, amit a HETEK c. folyóiratban megjelent interjúra írtál.

Ugyancsak olvastam a MVSz Sajtószolgálata által nyilvánosságra hozott „Kulturkampf a magyar írásért - Kísérlet a székely-magyar rovásírás kazárosítására” című levelet.

 

Írásomnak „A tisztaságról” címet kellett adnom, mert a fenti megnyilatkozások és a MVSZ kapcsolatokban megmutatkozó zsidókeresztény alapja lényeges tartalmi ellentmondást, és - ennek kapcsán - kétségbe vonható eszmei tisztaságot tartalmaznak.

Amíg a Komoróczi Gézának írt leveled és a székely-magyar rovásírás hamisítási kísérlete azt mutatja, hogy a „szent olajfa” magyarellenességét - joggal - kifogásoljátok, ugyanakkor elfogadhatónak tartjátok, hogy minket a zsidókereszténységgel vadhajtásként ebbe az olajfába oltottnak, és ezzel Isten fogadott gyermekeinek minősítenek. (Rómaiaknak írt levél szerint)

 

Sajnálom, hogy ennek a tudati kettősségnek nemzetvesztéssel fenyegető tarthatatlanságát és az érvekkel alátámasztott figyelemfelhívásomat[i] „történelemhamisításnak” minősítetted.

Ez, és az a tény, hogy a MVSZ VIII. Világtalálkozóját a zsidókeresztény alapú Szent Korona Tan szellemében rendezik, számomra azt jelenti, hogy a Magyarok Világszövetsége és a Magyar Nemzeti Világtanács egyaránt annak a nyugati civilizációnak a szekértolója, ami a jelenlegi végveszélybe sodorta az emberiséget.

 

A Magyarságtudományi Intézet (aminek alapítója a felhívásodat nekem átküldő Botos László) a magyar értékek feltárását, őstörténetünk következetes és történelemhamisítást leleplező írásokkal a zsidókereszténység és a magyarság összeférhetetlenségét bizonyítja, ugyanakkor – a bizonyítékok alapján megállapíthatóan – ezzel a tisztasággal ellentétes tevékenységet is folytat.

Botos László jól ismeri munkásságomat, amely az Szent Korona Értékrenddel közvetített ősi civilizáció iránymutatásainak visszaállítását tartja célnak. Ennek tudatában kért fel a Magyarok Világszövetsége által kiadott Magyarságtudományi Füzetek tervezésekor a Szent Koronával foglalkozó füzet megírására. Ezt köszönettel elfogadtam, de - megismerve a többi füzet szerzőinek szellemiségét - fel kellett ajánlanom, hogy lemondok erről a megtiszteltetésről, mert nem akartam kakukktojás lenni a „szent olajfára” épített fészekben. Így lett egységes a füzetsorozat, hiszen Tóth Zoltán József – aki a Szent Koronáról szóló füzetet írta - a Polgárok Házában tartott előadásán egyértelművé tette, hogy összeegyeztethetőnek tartja a Szent Koronát a liberális-kapitalista diktatúra érdekeit kontinensünkön képviselő Európai Unióval, ami annak közvetlen okozója, hogy „A magyarság bajban van”.

 

Felhívásod kérdései között szerepel az MVSZ és a MSZ szoros kapcsolatának kiépítésére vonatkozó lehetőség felvetése is, teljes joggal, hiszen a Magyarok Szövetségének vezetése – a birtokomban lévő dokumentum bizonysága szerint – elkötelezettje a zsidókeresztény egyháznak, tehát az MVSZ és az MSZ közötti különbség nem lényegi, hanem személyi ellentéttel magyarázható.

 

Kedves Sándor!

 

Tudom azt, hogy a magyarság túlnyomó része valamelyik zsidókeresztény egyházhoz tartozónak valja megát, tehát „istvános”. Azt viszont mindenkinek tudnia kell, hogy a zsidókeresztény egyházak társtettesei az emberiség pusztításában annak a „szent olajfának”, amibe őket, az eredendően „árpádosokat” vadhajtásként tűzzel, vassal, a magyarság kiirtásának fenyegetésével beoltották.  

 

Ezért szeretettel és tisztelettel kérlek két dologra:

 

1. Döntsétek el, hogy a zsidóság világbirodalom-kialakítási törekvését támogatjátok-e.

Amennyiben igen, akkor vállaljátok fel az egyetemes magyarság előtt nyíltan a „szent olajfa” támogatását, amit a zsidókeresztény egyházakon keresztül tesztek.

Ha viszont nem támogatjátok a zsidó világbirodalom kialakulását, akkor legyetek magyarok, annak tiszta, atyai eleink hagyományait szentnek, bennünket Isten édes gyermekeinek tartó tartalommal és formában.

Ez becsületbeli ügy, mert így tisztességes a magyarsággal szemben, és nem egy kívülálló javaslata arra, hogy mit tegyetek.

 

2. Kérlek, a magyarok félrevezetésének további elkerülése végett kérdéssorodat az alábbi kérdéssel kezd:

 

(Igen – nem válasz) Akarja-e, hogy a keresztényeket nem Isten édesgyermekeinek tartó zsidókereszténység által támogatott Magyarok Világszövetségének vagy Magyarok Szövetségének, illetve ezek egységének tagja legyen?

 

Erre a kérdésre „nem” választ adnak azok, akik érzik, hogy válaszuk létmeghatározó, ezért nyíltan vállalják „árpádosságukat”, annak tudatában, hogy ezzel a többséget adó „istvánosok” megosztónak, sőt ellenségnek tartják őket. Vállalják azért, mert érzik, hogy a visszaegységesülés útja az „istvánosok” megtisztulása és ezzel visszatérésük az „árpádosok” közé.

 

A javasolt kiegészítő kérdésre nemet mondók érzik, hogy – bárhol élnek a világon - ott kell lenniük azon a Magyar Küldetést összehangoló, Egységteremtő Szeren, ahol ezeregyszáz-tizenegy éve megszületett a magyarság szabadságvédő egysége, azért, hogy Árpád apánk erőösszpontosító erejével megmentsük a magyarságot.

  

Ennek a Szernek a Pozsonyi Csata első győztes ütközetének napján kell lennie, és ott, ahol a magyarság egyetlen és utolsó győzelmet jelentő szabadságvédő egysége létrejött, a Szeri Pusztán.

 

Mivel a Krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretetet a Szent Korona Értékrenddel kaptunk, és ez az „árpádosság” szabadságot kifejező tiszta szeretetét jelenti, mostantól úgy írom alá leveleimet, ahogyan Tőled is búcsúzom:

 

Árpád sarja, Halász József[i] Királyságról és kereszténységről (https://www.videocontrolpanel.net/vmail.aspx?t=R&l=14430106&d=26993763-4EB7-41E7-9B7B-BF1A0AD48615), majd

Gyökeres átalakításra kényszerítik a tiszta kereszténységet hirdető árpádosokat a zsidókereszténységet képviselő istvánosok (https://www.videocontrolpanel.net/vmail.aspx?t=R&l=14936473&d=BCBC84AD-3091-4C11-976C-9A9022E2461D)