A Szeretet Szere állandó kell, hogy legyen bennünk!

A Szeretet Szere állandó kell, hogy legyen bennünk!

 

A Szeretet Szere állandó kell, hogy legyen bennünk!

https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=15514355&D=895635EF-D965-48AD-8656-13889E204D7A

 

Arról beszélgettünk Árpád apánk szabadságvédő döntő ütközetének emléknapján, hogy mit jelent a Szeretet Szer címe: „Múltunkban a jövőnk”.

 

Sajnálom, hogy az élő internetes közvetítést nem tudtuk megvalósítani, és így nem volt lehetőség arra, hogy kiterjesszük ezt a beszélgetést azokra, akik nem voltak ott a Szeren.

 

Köszönöm a polgármester úrnak, Máté Gábornak, hogy nemcsak a feltételeket biztosította, hanem mindvégig közöttünk volt, így tevőleges résztvevőjévé vált a Szernek.

 

A Szer elérte célját. Meggyőződésem szerint már sok minden egyértelmű mindannyiunk számára.

 

A Szer óta eltelt napokban sokat gondolkoztam azon, hogy miként foglaljam össze benyomásaimat. Az összerendeződés jól érzékelhető volt, de ha ezen örvendezek, és nem az általam észlelt „rejtett aknákat” írom le, akkor az egység kialakulását veszélyeztetem.

 

Remélem, mindenki megérti azokat a gondolatokat, amelyek megfogalmazódtak bennem, és megérzi, hogy ezek forrása a szeretet.

 

Jól tudom, hogy nagyon nehéz a Szent Korona Értékrend minden kihatását érteni és érezni, hiszen annak alapja, az ősi civilizáció tisztasága, lényegében tér el az ezeregyszáz éve ránk kényszerített nyugati civilizáció látszat-tisztaságától, körmönfont tisztátalanságától. És ez a körmönfontság okozza, hogy a látszat-azonosságot tényleges azonosságnak vagyunk hajlamosak érezni, érteni, látni.

 

Több oldalról, több szemszögből megközelítve, többször bemutattam a Szent Korona Értékrend és Szent Korona Tan közötti különbséget, és ez Pataki Antal előadásaiból is megérthető. Az elvi különbség tehát egyértelmű.

A gyakorlati különbség viszont nehezen érzékelhető, ezt mutatta Pászti-Tóth Gyula és Jámbor Krisztián hozzászólása is.

 

Szeretettel kérek mindenkit, hogy a mátrix-elmélet értelmezését gondolja át, és ezen keresztül azt, hogy mi a különbség a kínálat által manipulált keresletre épülő gazdaság-értelmezés és az igények és lehetőségek összhangja, mint minden feltételre kiterjedő szemlélet között.

Amikor ez tisztázódik, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy miért kell az igények és a lehetőségek felmérésével kezdeni a Szent Korona Értékrend szerinti társadalmi együttélés kialakítását.

 

Hasonlónak érzem a helyzetet 1956-hoz.

Már az is meglepő volt, hogy az osztályidegen, Horthy tiszt – kuláklány házaspár által alapított Halász család SzOT-beutalót kapott Balatonberénybe, de az igazi meglepetés ott ért. Nyíltan szidták Rákosit, Gerőt, az egész zsidó klikket, vagyis a rendszert. Miután minden turnusban volt legalább egy besúgó, féltünk attól, hogy – a megszokott forgatókönyv szerint – elviszi az AVÓ nemcsak azokat, akik ezeket mondják, de azokat is, akik hallgatják. Senkit nem vittek el. A rádió, a Szabad Nép viszont változatlan szorgalommal zengte a szocializmus építésének dicsőségét, az „örök és megbonthatatlan szovjet-magyar barátságot”, a Sztahanov-mozgalom egetverő eredményeit.

Aztán jött október 23-a.

 

Bármerre megyek, mindenütt a rendszer nyílt kritikájával találkozom. A „Gyurcsány takarodj” helyett skandált „Orbán takarodj” azt mutatja, hogy az emberek érzik (ha még nem is értik) Bíbó igazát: a diktatúra ugyanaz, akár szocialista-kommunizmusnak nevezik, akár liberális-kapitalizmusnak.

A Lex Halászt tartalmazó módosított Btk. csak január elsején lép életbe, vagyis addig a rendszer embertelenségének leleplezése és az azt felváltó rendszer ismertetése hivatalosan nem üldözhető – legfeljebb az internet akadozik, az élő közvetítés „fagy le” rejtélyes módon.

A rendszer bukását alátámasztó eseményeket a „tárgyilagosan tájékoztató” média egyre visszafogottabban közli és elemzi, viszont minden eddiginél erőteljesebben ad hírt a liberális-kapitalizmus „ember-központú” erőfeszítéseiről (itthon és az EU-ban egyaránt) és a válság hatásának megszüntetésére indított „szabadságharc” győztes csatáiról.

Jönni fog „október 23”. Lehet, hogy nem ezen a napon, de rövidesen és ötvenhat szellemével.

 

A beszélgetés egyik megállapítása szerint megnyugtató, hogy a Szent Korona Értékrend közvetítése megtörtént, így akkor, amikor elodázhatatlan lesz a változás, tudjuk, mit kell tenni.

Azt szeretném, ha erre felkészülnénk azért, hogy ne lehessen paradigmaváltás helyett paradigmamódosítással visszacsempészni a diktatúrát. 

 

A felkészülés egy folyamat, a kezdetét az előrevivő erő (pozitív energia) működésbe lépése jelenti.

Addig képtelenek leszünk önmagunk megmentésére, amíg a hátráltató erő (negatív energia) hatása alatt állunk. A felkészülés tehát azzal kezdődik, hogy elszigeteljük magunkat a gyűlöletkeltéstől.

 

A felkészüléssel folyamatosan kinyitjuk magunkat a szeretet befogadására, és szabaddá tevő szeretet sugárzunk.

Amikor a szeretet meghatározóvá válik mindannyiunkban, akkor válunk felkészültté arra, hogy tudatosuljon bennünk: a Szent Korona Értékend a megoldás minden válság megszűntetésére. Ennek felismerésére elég megismerni a Szabadság Alkotmányának öt pontját:

1.   Magyarország örökké szabad.

2.   A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

3.   Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

4.   Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

5.   Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

 

Azok, akik már érzik és értik a Szent Korona Értékrend lényegét, megismerik annak részleteit a Szent Korona Értékrend Akadémia három fokozatának anyagaiból:

 

Első fokozat: https://nemzetiegyseg.com/Elsofokozat.pdf

(Hangos könyv: https://nemzetiegyseg.com/SzKEAkademiaelsofokozathk.html)

Második fokozat: https://nemzetiegyseg.com/Masodikfokozat.pdf

(Hangos könyv: https://nemzetiegyseg.com/SzKEAkademiamasodikfokozathk.html)

Harmadik fokozat: https://nemzetiegyseg.com/Alulrol_fel_es_felulrol_le.pdf

(Hangos könyv: https://nemzetiegyseg.com/SzKEAkademiaharmadikfokozathk.html)

 

Jogászoknak és a jog iránt érdeklődőknek ajánlom „Az Új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona” című jogszabálytervezet-gyűjteményt (benne az Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet magyarul, angolul és németül):

https://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf

 

Nagyboldogasszony napján Oltalomkérő Szer-lánccal kötött lelki egységben indítjuk el a felkészülést a Szent Korona Értékrend Gondoskodó Magyarországának megteremtésére.

Én a pusztaszeri láncszem része leszek. Szeretettel kérlek, ha a szeretet kapuját Te is kinyitottad magadban, találd meg azt a Szer-helyet, ahol része leszel a Szer-láncnak!

 

Kelt Szegeden, 2012. Áldás havának 8. napján.

Árpád sarja, Halász József