A Szent Korona Értékrend és a Keshe-reaktor

A Szent Korona Értékrend és a Keshe-reaktor

 

https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=17444181&D=7E976A64-E5C3-4CBD-96DE-1DEFE1C4C170

Az új Világtörténelmi korszakot alapvetően meghatározó iránymutatást kaptunk a Teremtőtől a korszak kezdetére vonatkozó irányelvekhez, a kettőben egység jegyében.

Mindkét esetben ősi (sumér) civilizáció értékeit őrző nemzet – az iráni[1] és a magyar – kapta a közvetítés fogadásának kegyelmét.

A Teremtő akaratát a Lélek Fényével közvetített két iránymutatás az anyagtalan és anyagi világ természetes szerves egységét határozza meg az anyag uralására és kezelésére vonatkozóan.

Az egyik iránymutatás az ember szerepét szabályozza azzal a feladattal, hogy a szabadság terjedjen ki minden teremtményre (vagyis az élő és élettelen természet egészére). Ez a Szent Korona Értékrend.

A másik iránymutatás az anyag uralásának és formálásának olyan feltételét adja az emberiségnek, amely a szabadság érvényesülését az ember érdekévé teszi. Ez a Keshe-reaktor[2].

A két, szerves egységet alkotó részről bővebb ismeretet ad a lábjegyzetben szereplő anyag, illetve „A nemzetstratégiától a nemzettaktika teljesítéséig” c. összefoglaló tanulmány (Videolevél: https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=16670810&D=E3FE6612-8CB0-4F4F-BBF9-C65501698D13, nyomtatható: https://nemzetiegyseg.com/Anemzetstrategiarol.pdf)

Ahhoz, hogy az emberiség a Teremtő akarata szerint éljen az új Világtörténelmi korszakban, el kell fogadni a kiterjedés (dimenzió)[3] értelmének átalakulását, a negyedik, összehangoló kiterjedés felismerésével.

Az egy eseményt (pontot) meghatározó jellemzők ugyanis nem független (izolált) elemek, hanem egymással kapcsolatban lévők, hiszen csak így lehet az esemény belső ellentmondástól mentes, egységes (konzisztens) önmagában és abban a környezetben, amellyel rendszert alkot. Matematikai-logikai fogalommal kifejezve: gondolkodási módunkban a káoszt kell a szervezettségnek felváltania.

A negyedik kiterjedés (dimenzió) ezt a szervezettséget jelenti, tehát azt, hogy a lélek, a szellem és a test hármas egysége összehangoltan él. Ez a természetes mátrix-szemlélet, amelyben az irányítást a Teremtő iránymutatását követő ember életterének feltételei jelentik, a vezetés pedig a feltételek teljesítésének lehetőségeit biztosítja, azok természetes fejlesztésével és összehangolásával.

Tudom, hogy ez a gondolkodási mód (paradigma) váltás rendkívül nehéz, hiszen a most leáldozó Világtörténelmi korszak utolsó hatezer éve azt bizonyította, hogy a Teremtő tisztaság felé irányító akaratának megvalósulása - az emberi szabad akarat szabadosságként értelmezése következtében – annak ellenkezőjévé átértelmezve késlekedik, erkölcsi, gazdasági és társadalmi világválságba sodorva a világot.

Az élettér folyamatos beszűkülése törvényszerűen vezetett addig, hogy az az átértelmezett isteni akarat vált egyedül követendő iránymutatássá, amely az emberiséget érdekeivel ellentétes gondolkodási módba terelte.

Remélem, hogy a most véget érő, és az átértelmezett iránymutatást az emberiségre erőszakoló Világtörténelmi korszak utolsó továbbélési kísérlete mindenkinek megmutatja, hogy ez az egyes emberek érdekein keresztül az emberiség egyetemes érdekeivel ellentétes, ezért az egyén és az emberiség továbbélésének feltétele ennek a gondolkodási módnak az elvetése, és a negyedik kiterjesztés felismerésével nemcsak kronológiai, hanem tényleges Világtörténelmi korszakváltás véghez vitele. 

A FED az eddiginél nagyságrendekkel jelentősebb pénzhígítást (quantitative easing = „mennyiségi lazítás”) határozott el, amellyel az USA feletti teljes uralom átvételét akarja elérni az általa felvásárolt „jelzálogkötvényeken” keresztül[4]. Ezzel olyan – elsősorban katonai - feltételeket teremt, amelyen keresztül, a világterrorizmus kiterjesztésével általános politikai és gazdasági hatalomhoz akar jutni, amivel az átértelmezett iránymutatás szerint tudja az emberiség végveszély-helyztét meghosszabbítani.

A Keshe-reaktor ennek megakadályozását szolgálja az anyagi világban, a Szent Korona Értékrend pedig azt biztosítja a negyedik kiterjesztés alkalmazásával, hogy az Isteni iránymutatás átértelmezése soha ne hozhassa az emberiséget az előző Világtörténelmi korszakot jellemző, végveszélyt jelentő helyzetbe.

Kelt Szegeden, 2012. Földanya havának 17. napján.

Árpád sarja, Halász József  [1] Irán = „Az árják földje.”

Árja = Az árja szó a világ legrégibb szavai közé tartozik: az ősi szanszkrit nyelvemlékekben, a Védákban már szerepel (Kr.e. 1000 körül!). Eredeti alakja arya, jelentése föltehetőleg 'nemes' volt.…

Az árja tehát a történésznek az ,,indoiráni”-val egyenértékű: azt jelöli, ami az indiai és iráni nyelvekben, mitológiában közös. A két ősi kultúra sok közöset mutat, olyasféleképp, mint az ókori latin és görög: az indiai szanszkrit nyelv (a Védák, vagy a Bhagavad-Gíta nyelve) igen hasonló az iráni Aveszta nyelvéhez -- ez utóbbi Zoroaszter (azaz Zarathustra) szent könyve, Kr.e. 600-ból.

(Nádasdy Ádám: Az árják - https://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/86.html)

[2] Keshe reaktor: a világ összes gondja megoldódhat - 2012. augusztus 14., 13:55 - https://www.nyirseghir.hu/regon/regon_hirek/keshe_reaktor_a_vilag_osszes_gondja_megoldodhat/19045 (bővebben: https://www.keshefoundation.org/en/)

[3] A dimenzió a latin „kimér” (dimētior) igéből ered, szokásos magyar fordításai: méretkiterjedés. A szaktudományokban, mint a matematika és fizika, többféle, különböző értelemben használják (lásd lejjebb). A legtöbb dimenziófogalom szemléletes tartalma az, hogy egy pont vagy esemény megadásához hány független adatra van szükség. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Dimenzi%C3%B3)

[4] „Decemberre vártuk az újabb mennyiségi lazítás, a QE3 (quantitative easing) beindítását, de valószínűleg a súlyos munkaerőpiaci gondok miatt döntöttek úgy a bankárok, hogy nem várják meg az amerikai elnökválasztást, hanem már most megnyomják a „start" gombot.

A QE3-program keretében havonta 40 milliárd dollárnyi jelzáloglevelet vásárol a Fed, és folytatja a "csavar hadműveletként" (Operation Twist) ismert kötvénycsereprogramját is.

A kötvényprogram egyébként nyíltvégű, tehát azt nem lehet tudni, hogy pontosan meddig öntik a dollármilliárdokat a piacra.

A dollár gyengül, és a felszabaduló tőke a kockázatosabb eszközökbe, illetve az árupiacra menekül.

Az európai adósságválság újabb hullámait generálhatja Spanyolország és Olaszország. Görögországról most kevesebbet hallani, ők most éppen „nem pénzt, hanem időt kérnek a vállalásaik teljesítéséhez". A QE3 akár 1-2 évig is erősítheti az amerikai gazdaságot, de ha marad a tengerentúlon a stagnálás, illetve a kínai gazdasági növekedés tovább lassul, akkor a mostani felívelés után újra lejtmenet következhet

Robbanás a tőzsdéken – meddig tart az eufória? - • Megjelent: 2012.09.14. 15:07| - https://fn.hir24.hu/tozsdei-tippek/2012/09/14/robbanas-a-tozsdeken-meddig-tart-az-euforia/

Jelzáloglevél: Olyan hosszú lejáratú kötvény, melyet a hitelnyújtó bocsát ki a jelzáloghitelek fedezeteivel és az adósok által törlesztett kamatból fizeti a kötvény tulajdonosának a kamatot.

https://www.bankracio.hu/fogalom/91-jelzaloglevel