A sánta kutya és a Magyar Apostoli Királyság története (saga-ja)

A sánta kutya és a Magyar Apostoli Királyság története (saga-ja)

 

https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=17533129&D=D987D426-56D6-4077-B5BA-1C02CF0D56A8

Mindkettő sorsa ugyanaz: az igazság mindkettőt utoléri, de a kutyát később.

Tegnap megjelent egy „Saga 2012” c. video, amely szerint a Magyar Apostoli Királyság az égből alászálló hatalom a világ megmentésére. Ezt a hírt Borbély József „kormányzó” legújabb blöffjének alátámasztására azonnal felhasználták.

Íme, a video: https://saga2012.com/?id=s12081713952335731

Többen elájultak, megborzongtak és „érezték” az isteni sugallatot.

Annak a szűk körnek, akik kérték, hogy ne eredményezzen a hír „levélözönt”, az alábbi véleményt küldtem el:

____________________

A Magyar Apostoli Királyságról

Több levelezőtársam elküldött egy video-t (https://saga2012.com/?id=s12081713952335731), Borbély József akcióival kiegészítve. Ezzel kapcsolatos ez az írás.

Ez a lépés benne volt a pakliban.

Amikor 2008-ban Baroso elolvasta a föderáció és a konföderáció különbségét a Lisszaboni Szerződés és a Szent Korona Értékrend összehasonlításával bemutató tanulmányomat és levonta a következtetést: „A Szent Korona a legveszélyesebb szélsőség az európai civilizációra”, akkor kezdték el annak a látszat-kompromisszumnak a megalkotását, ami a „ha nem tudod legyőzni, állj az élére és vezesd a te utadra” elv megvalósítását jelenti.

Most, amikor már visszafordíthatatlan a nyugati civilizáció gondolkodási módjának bukása, a „legveszélyesebb szélsőséget” lényegétől megfosztva hozzák elő, mint az új Világtörténelmi korszak paradigmáját, ettől remélve a diktátorok és helytartók hatalomátmentését.

Magyarország örök szabadságának biztosítása táltos László fejedelmünk - aki így nem érti, annak „Szent László király” – küldetése volt, érvényt szerezve annak a ténynek, hogy „Boldogasszony oltalma erősebb Péter hatalmánál”, vagyis kivonta Magyarországot minden idegen vallási szervezet és földi hatalom hatásköre alól. Ennek elfogadtatása volt a feltétele annak, hogy nagyapja, Koppány vezér által utolsó csepp véréig védett szabadságunkat visszavegyük. „Vadkanos” (másutt: „szakadékba esős”) halála megakadályozta ennek valóra válását.

Az „Apostoli Magyar Királyság” elnevezés sokkal (több évszázaddal) táltos királyunk uralkodása után keletkezett – de az ő szabadságvédő tettére hivatkozva -, ténylegesen (de facto) 1521., jogilag (de iure) 1758. óta használatos.

Annak érzékeltetésére, hogy mennyire volt ellentétes táltos királyunk szándékával és tartalmilag mennyire volt kiürült a fogalom, meg kell jegyezni, hogy 1758-ban Mária Terézia – és ezt követően a Habsburg-Lotaringiai ház királyai - kapták az „Apostoli Király” címet, tehát Árpád házi király soha sem viselte és uralkodásuk alatt sem nevezték Magyarország államformáját „Apostoli Királyságnak”.

„Apostoli Magyar Királyság” név alatt egy nyugatot szolgáló helytartóság jött létre, a Szent Korona Tan eszmei alapján.

Ezt határozták most meg az új Világtörténelmi korszak paradigmájának ebben a videoklippben.

Elképzelhető, hogy Borbély Jóska egy kísérleti nyúl, annak felmérésére, hogy meddig lehet elmenni ennek az archaikus államformának a formai alkalmazásában.

Orbán Viktor politikája ennek a gyakorlati előkészítése. Erről kicsit bővebben írtam az „Abbahagyom”-ban (https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=17306072&D=63FE3B6C-9771-43E0-B7CD-DB1B19B137AD).  

Egy pillanatig nem éreztem úgy, hogy megborzongnék, vagy legyőzhetetlen ellenség jelent volna meg a jól dramaturgizált, jól dizájnolt filmben (bár a hölgy gusztusom szerint kissé vékony).   

Az anyagtalan és anyagi világ összhangjának visszaállítása az új Világtörténelmi korszak kulcskérdése. Ennek két – egymással szerves egységet alkotó kettős egysége – már szem előtt van (ld. tegnapi videolevelemet - A Szent Korona Értékrend és a Keshe-reaktor

https://videoemail.iwowwe.com/VMail.aspx?T=E&L=17444181&D=7E976A64-E5C3-4CBD-96DE-1DEFE1C4C170).

Észre kell venni, hogy oroszlán ordít, vagy egér cincog, de hangját felerősítették. Egyiktől sem kell megijedni, de másként kell értékelni a hang gazdáját.

Szeretettel, Halász József

____________________

Mára kiderült, hogy amit láttunk, az vicc, durvábban egyszerű csalás. A „Saga 2012” egy olyan tündérmese-történet kerete, amibe mindenki álma, szándéka, akarata szerint azt helyettesít be, amit vagy akit akar néhány percre hőssé tenni. 

Például egy kutyát is lehet az égből alászálló hatalom megtestesítőjévé tenni, így: https://saga2012.com/?id=s12091813771588891.

 

Szerintem ezzel csak az viccel, aki ellenérdekelt a teljes paradigmaváltásban.

Az, hogy ilyen gyorsan tisztázódott a helyzet, azt mutatja - remélem, azoknak is, akik "bevették" a viccet -, hogy a Baroso-félelem (ami szerintem a diktátorokra és a helytartókra egyaránt vonatkozó szindrómává vált) ellenlépései hatástalanok.

Az Isteni Főhatóság nem lehet vita tárgya. 

Az viszont már igen, hogy ennek a Főhatóságnak a hatását az emberiségre milyen névvel illetjük. A magyar nyelv ugyanis kifejező. A "király" vagy "királyság" idegen a magyarságtól, sőt ellenérzést keltő. Na, nem azért, mert a királyok rosszak voltak (pontosabban: nem csak azért), hanem, mert ez a szó Nagy Károly nevéből származik, aki bizony ugyanazt a magyarság-irtást tűzte ki célul - haza-őrző véreink, az avarok fenyegetésével -, mint trón-utódai, például Gyermek Lajos a pozsonyi csata előtt. 

Illendő és időszerű végre visszatérni ősi szavunk használatához: fejedelem. Ha eddig eljutunk, akkor megérezzük, milyen tökéletesen jelenti a "kettős fejedelemség" kifejezés a magyarság ősi alapérték-meghatározását, az irányítás-vezetés, a legnagyobb érték, a teljes tudás, a szabadság, a szeretet, a hűség (és még sorolhatnám) vonatkozásában. 

Nagyon súlyos kiválasztódás előtt állunk. 

Az eddigiek szerves folytatását jelentő, bár az eddigiekhez képest sokkal kevesebb szóval átadható feladatot kell rövid időn belül teljesítenem: a kiválasztódás feltételeinek meghatározását.

A Baroso-szindróma gyors bukásának következménye az a parancs, hogy amíg ezzel el nem készülök, nem foglalkozhatok semmi mással.

És most egy szabadon elmondott megjegyzést másolok ide:

Az előbb kaptam egy e-mailt, amiben azt mondják, hogy irritálja egyeseket, hogy én önmagamat „Árpád sarjaként” írom alá.

Végtelenül sajnálom.

Aki ezt cáfolja, az méltóztassék eddigi munámat, és azokat az eredményeket, amiket elértem, felmérni, tételesen kritizálni, elmondani azt, hogy miért ellentétes a magyarság érdekeivel, amit Árpád apánk – aki egyébként mindannyiunk őse – kitűzött célul, és amelyért Árpád apánk a pozsonyi csatában szerzett sebei nyomán életét áldozta.

Mi az, kedveseim?

Akinek ez nem tetszik, azt nagyon tudom sajnálni.

Egyébként a következő levelemben (videólevelemben) még durvább leszek. Még egyértelműbben határozom meg a kiválasztódás feltételeit, amiért nagyon sokan meg fognak sértődni. Mint ahogyan nagyon sokan meg fognak sértődni azért is, mert – idézem előre az ú mondásukat -, „megalázza a Magyar Apostoli Királyság fogalmát”.

Igen, megalázom. Aki ezt a levelet elolvassa, az tudja, hogy miért, és aki ezzel nem ért egyet, azt végtelenül tudom sajnálni.  

 

Kelt Szegeden, 2012. Földanya havának 19. napján.

Árpád sarja, Halász József