A Magyar Önvédelem eszköze a Gondoskodó Magyarország

A Magyar Önvédelem eszköze a Gondoskodó Magyarország

 

https://youtu.be/7CF7cxhQces

 

Nap, mint nap érezzük, hogy a jelenlegi Világtörténelmi korszak egyre hangosabban recseg-ropog[1], rövidesen bekövetkezik teljes összeomlása.

Mindannyiunk önvédelmi érdeke annak megakadályozása, hogy ez az összeomlás pusztulásunkat jelentse.

Az önvédelem alapja, hogy felismerjük azt az okot, amely az erkölcsi., gazdasági- és társadalmi válságot előidézte.

A válság oka az, hogy a liberális-kapitalista rendszer a gazdaságot fölérendeli az embernek, az államot gazdasági vállalkozásként kezeli.  

 

Ennek az oknak a megszüntetésére szolgál a „Gondoskodó Magyarország” választási párt, a Szent Korona Értékrenden alapuló, rendszerváltó gondolkodási módra (paradigma) váltással.

 

Az önvédelemnek az értelem és az érzelem kettős egységében és békésen kell megvalósulnia, mivel

-    önmagunk érdekében kell fellépnünk és nem valami ellen, valamint

-    békés átalakulást akarunk és nem testvérháborút.  

 

A magyarság az Istenszülő feladatának részeként kapta a Szent Koronával a Magyar Küldetést. Ez azt jelenti, hogy érvényesítenünk kell a magyar közmondás igazságát: „Ember segíts magadon, Isten is úgy segít!”

Az Isten „előlegezett” segítségét már megkaptuk azzal az Iránymutatással, amelyet a Szent Korona Értékrenddel kegyelmezett ránk.

 

Rajtunk a sor: segítsünk magunkon a Teremtő által meghatározott módon.

 

Ezért kell taktikai kompromisszumként részt vennünk a hatalomgyakorlást meghatározó választásokon, lehetőséget adva az egyetemes magyarság minden tagjának arra, hogy

 

részt vegyen az önvédelemben azzal, hogy a Szent Korona Értékrend gondolkodási módját választja Hazánk jövő-meghatározó erejeként, nem pedig azt a paradigmát, amely kialakította az önvédelmi helyzetet.

 

A hatalomgyakorlást meghatározó választáson részvételt jelentő taktikai kompromisszum a Szent Korona Értékrend érvényesítésére alakuló

 

„Gondoskodó Magyarország” választási párt.

 

A hatalmat gyakorló diktatúra látszat-demokratikus jogszabályait önmaga ellen fordítjuk azzal, hogy jogszabályait „pontosítjuk” a Szent Korona Értékrend gondolkodási módja szerint. Vagyis nem a megosztás eszközeként szolgáló politikai pártként alakulunk, hanem – nemcsak szavakban hirdetve - gyökeres (radikális) változást lehetővé tevő választási lehetőséget kínálunk, azzal, hogy

 

a jogszabályok formai követelményeit elfogadva – és tartalmának „kiskapuit” kinyitva – meghatározzuk saját választási elveinket, amelyek segítségével erőszak nélkül döntjük meg a jelenlegi hatalmat – amit az Alaptörvény C/ cikk (2) bekezdése nem tilt.

 

Ezt fejezi ki „Gondoskodó Magyarország” választási párt Alapszabály-tervezete az alábbiak szerint:

 

„7./    A „Gondoskodó Magyarország” az Alaptörvény B./, C./ és VIII. cikkében meghatározottak szerint

-   a választói közhatalom gyakorlás érvényesítésével

-   a hatalom megosztásának

eszközeként jött létre, annak érdekében, hogy

-   lehetőség legyen annak a választói akaratnak a kinyilvánításához, amely Magyarország ideológiai, szabályozási (jogi) és feltétel-biztosítási (gazdasági) alapjának az egyetemes magyarság ősi hagyományait tekinti.

A Gondoskodó Magyarország tevékenysége során kizárja a párt vagy tagjai részéről a fegyveres fellépés, valamint működése során a fegyverrel való rendelkezés lehetőségét, vagyis az erőszakkal történő hatalomszerzés feltételét.

 

8./      A párt célkitűzései:

-   az állampolgárok érdekeit képviselő és értékeit védő állam létrehozása, amelyet szolgál minden feltételteremtő ágazat, így a gazdaság is;

-   az alkotmányosság jogfolytonosságának visszaállítása arra az állapotra, amelyben szabadságunk az ősi iránymutatás szerint teljes és elidegeníthetetlen volt; 

-   az államalapító magyar nemzet és az államalkotó nemzetek tagjai kizárólagos hatalomgyakorlási-, tulajdonszerzési- és birtoklási jogának érvényesítése;

-   az államalapító magyar nemzet és az államalkotó nemzetek nemzeti értékeinek – néphagyomány, néptörténet, vallás, nyelv, kultúra, családi funkciók és gazdaság – gyakorlati továbbéltetése;

-   a jóléti állam kialakulása az igények és lehetőségek összhangja alapján;

-   a teljes önellátás (autarkia) érvényesülése Magyarországon

=  az irányítás- és vezetés alulról építkezésével és kettős egységével, valamint

=  a terület (települések) érdekeit képviselő alsóházi és

=  az ember (jellemzői alapján alkotott társadalmi csoportokon keresztül történő) érdekeit képviselő felsőházi

törvényhozás megvalósításával;

-   a teljes önellátás (autarkia) érvényesülése Magyarország nemzetközi kapcsolataiban azon keresztül, hogy Hazánk kizárólag konföderatív (összehangoló és nem összevonó) nemzetközi szervezetekben vállal tagságot;

-   a jogszabályalkotás döntési folyamat eredménye, ahol a döntési helyzetet a településeken jelentkező társadalmi együttélés feltételeinek változása jelenti;

-   a választó és választott egyetemes felelősségét termeti meg a köztisztség-viselők és képviselők kötött érdekképviseleti jogának (mandátumának) érvényesítésével.”

 

Ugyancsak egyetlen jogszabály sem tiltja a „Gondoskodó Magyarország” program alapelveinek[2] az érvényesítését, amelyek (kiemelve a diktatúra legsúlyosabb következményeit) 

-    a pénzuralmi rendszert megszűntetik,

-    a magyar föld feletti kizárólagos tulajdon- és birtokjog gyakorlását az államalapító és államalkotó nemzeteknek adják,

-    a termelőeszközök tulajdonlási jogának kizárólagos gyakorlását az államalapító és államalkotó nemzetek egyetemes jogává és kötelezettségévé teszik. 

 

Ezek után remélem, megszűnik minden magyar emberben a „Halász pártot alapít” negatív hangsúlyú üzenete, és felváltja azt az

 

elérkezett az ideje a Szent Korona Értékrend érvényesítésének, és ennek taktikai kompromisszummal elért eszköze a ’Gondoskodó Magyarország’ választási párt”

 

kijelentés igazságának felismerése.

 

Aki így érzi, azt várom Magvető havának 20-án az újpesti Andretti Nemzeti Kávézóba 14 órára. 

 

Kelt Szegeden, 2012. Magvető havának 14. napján.

Árpád sarja, Halász József[1] A fogyasztói árak szeptemberben 0,4 százalékkal nőttek az egy hónappal korábbihoz képest, és 6,6 százalékkal haladták meg az egy évvel azelőtti szintet - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön. Az infláció ezzel 2008 nyara óta nem látott szintre emelkedett. Az éves drágulást elsősorban az élelmiszerek, a benzin, a dohányáruk és a szeszes italok vezették; vagyis a magas infláció elsősorban az alacsony jövedelműeknek fáj meg leginkább, akik pénzük nagyobb részét fordítják élelmiszerekre.

Egy az egyben szenvedik el a csúcs-inflációt a nyugdíjasok 2012. 10. 11. 09:05

Szerző: MTI Eco - Világgazdaság Online

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/egy-az-egyben-szenvedik-el-a-csucs-inflaciot-a-nyugdijasok-388856

 

Az előző KSH-jelentés szerint tavalyhoz képest az elengedhetetlen dolgok ára jelentősen nőtt. A legelesettebbeket sújtja, hogy az élelmiszerek árai az átlagosnál nagyobb mértékben, 6,1 százalékkal emelkedtek. Átlag felett, 7,1 százalékkal nőtt az egyéb cikkek ára, ezen belül a járműüzemanyagok 12,2 százalékkal, a gyógyszerek, gyógyáruk 4,2 százalékkal drágultak. A háztartási energia átlag feletti 6,3 százalékos áremelkedésén belül a palackos gáz 11,3 százalékkal, a távfűtés 8,4 százalékkal drágult. A szemétszállítás 7,8 százalékkal, a csatornadíj 5,3 százalékkal drágult.

Csúcsra érhet a szegények adója 2012. 10. 11. 06:00

Forrás: Hír24

https://www.hir24.hu/gazdasag/2012/10/10/csucsra-erhet-a-szegenyek-adoja/

 

A hitelminősítők és az elemzők egyaránt arra figyelmeztetnek: ha a kormány nem állapodik meg a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és az EU-val, az sérülékennyé teszi a magyar gazdaságot, ez pedig újabb leminősítésekhez vezethet.

Figyelmeztette Magyarországot a Fitch Ratings hitelminősítő: az országnak vannak gyenge pontjai, a piaci körülmények bizonytalanok, az ország pedig nem lenne abban a helyzetben, hogy egyedül megbirkózzon ezekkel.

"A magyar gazdaságnak egyértelműen az lenne az érdeke, hogy a megállapodás gyorsan megszülessen. Míg a kormány könnyedén finanszírozni tudja a meglévő tartalékaiból az idei negyedik és a jövő évi első negyedévi devizaalapú adósságait, addig a magánszektor szintén magas devizaalapú eladósodottsággal küzd"

A hatalom még ráér, de a piac türelmetlen 2012. október 11. csütörtök, 05:33

https://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=591541&referer_id=friss

 

Egyszerre kétfokozatú leminősítéssel a befektetési kategória alsó szélére rontotta Spanyolország hosszú távú államadós-besorolását a Standard & Poor's, a spanyol gazdaság egyre súlyosabb állapotára hivatkozva. A nemzetközi hitelminősítő előrejelzése szerint Spanyolország az idei és a jövő évet egyaránt recesszióban tölti.

Az egyik legnagyobb citybeli pénzügyi-gazdasági tanácsadócég, a Capital Economics londoni közgazdászai minap összeállított elemzésükben úgy vélekedtek, hogy a két legnagyobb déli eurógazdaságnak, Spanyolországnak és Olaszországnak - ha helyre akarják állítani versenyképességüket és fenntartható szerkezetű növekedést kívánnak elérni az euróövezet tagjaként - még évekig tartó belső leértékelődési folyamaton kell keresztülmenniük, amelynek része a fájdalmas bérdefláció. A ház szerint emiatt változatlanul jelentős annak az esélye, hogy hosszabb távon ez a két ország otthagyja az eurót.

Újabb lépés Európa szétesése felé: leminősítették a spanyolokat 2012. 10. 11. 08:55

Szerző: MTI

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/ujabb-lepes-europa-szetesese-fele-leminositettek-a-spanyolokat-388854

 

A miniszterelnök szerint felelőtlenség volna most bevezetni az eurót

Orbán Viktor elmondta: az EU-tagság ugyan az euró bevezetésére kötelez, "de a csatlakozási szerződés aláírásakor az euróövezet még egészen más képet mutatott" mint most, ezért a csatlakozás a valutaunióhoz már nem lehet automatikus kötelezettség.

A miniszterelnök kifejtette: az euróövezeti válság tartós marad és legkésőbb öt év múlva vezetési válsággá terebélyesedik. "Egy elnöki rendszer valószínűleg alkalmasabb nehéz reformok végrehajtására, mint egy parlamentáris rendszer" - mondta Orbán Viktor a Handelsblattnak.

Orbán elnöki rendszert szeretne parlamentáris helyett 2012. 10. 10. 19:20

Szerző: MTI

https://www.vg.hu/kozelet/politika/orban-elnoki-rendszert-szeretne-parlamentaris-helyett-388807

 

A fenntartható világgazdasági kilábalás elérése egyre bonyolultabbnak ígérkezik, ahhoz "bátor együttműködést" és "határozott lépéseket" vár tagjaitól a Nemzetközi Valutaalap (IMF) - közölte csütörtökön Christine Lagarde, a szervezet vezérigazgatója az IMF és a Világbank tokiói közgyűlésén.

Lagarde elmondta: az IMF nem számít gyors kilábalásra a fejlődő világot is egyre jobban érintő válságból, amelyet számos más faktor mellett elsősorban az európai és az amerikai bizonytalanság okoz.

Az IMF most az amerikai adóssággal riogat 2012. 10. 11. 08:52

Szerző: MTI

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/az-imf-most-az-amerikai-adossaggal-riogat-388853

 

A vezető német gazdaságkutató intézetek csütörtökön ismertetett közös prognózisukban az idei GDP-növekedési előrejelzést 0,9 százalékról 0,8 százalékra mérsékelték, a jövő évit nagyobb mértékben, 2 százalékról 1 százalékra rontották.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) hétfőn rontott a német növekedési kilátásokon, az idén és jövőre egyaránt 0,9 százalékos GDP-bővüléssel számol.

Már hivatalos az ijesztő hír Németországból 2012. 10. 12. 09:32

Szerző: MTI Eco

https://www.vg.hu/gazdasag/makrogazdasag/mar-hivatalos-az-ijeszto-hir-nemetorszagbol-388978

 

IMF: Minden fejlett országban kiigazítás kell

Index

2012. október 13., szombat 13:28

Mindenki elismeri, hogy a hiteles és fenntartható középtávú költségvetési kiigazításokra minden fejlett országban szükség van, mondta Christine Lagarde az IMF és a Világbank tokiói közgyűlésén szombaton.

"Abban is mindnyájan egyetértünk, hogy az adósságok közép távú csökkentése elengedhetetlen. Persze az adósságcsökkentés irányába tett első lépéseknél rugalmasabbnak lehet lenni – kivéve Görögország esetén –, de ezen az irányon akkor sem szabad változtatni, ha az előttünk álló út hosszú és nehéz."

https://index.hu/gazdasag/vilag/2012/10/13/imf_minden_fejlett_orszagban_kiigazitas_kell/

 

Kritikus IMF és Világbank: kiosztják a fél világot - a nap hírei

2012. október 13., szombat 21:14     InfoRádió

                 

A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tokiói kongresszusán kritikát kapott az EU, az Egyesült Államok, Kína és Japán is.

Gyors és hatékony lépésekre szólították fel az Európai Uniót és az Egyesült Államokat a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tokiói kongresszusán. Christine Lagarde, az IMF vezérigazgatója a fiskális unió erősítésére és a bankunió megvalósítására szólította fel az európai közösséget. A testület tagjai bírálták Japánt, amiért nincs hiteles középtávú adósságkonszolidációs stratégiája. Nem kerülték el a kritikák Kínát sem, amelynek pénzügyminisztere és jegybankelnöke távol maradt az üléstől a Japánnal szembeni szigetvita miatt. A kétnapos közgyűlésen az IMF szervezeti ügyei is kiemelt figyelmet kaptak, miután a kitűzött határidőre nem fogadták el az alap szavazati arányainak megváltoztatására vonatkozó reformtervet. 
https://inforadio.hu/hir/belfold/hir-524036

 

[2] A „Gondoskodó Magyarország” program alapelvei:

      1. Jogok és kötelezettségek egységben vannak.

      2. Magyar állampolgár az állalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon és az államalkotó nemzetek tagjai, ha Magyarországon élnek. 

          Magyar állampolgár más ország állampolgára nem lehet, kivéve azokat, akik politikai kényszerből váltak idegen ország állampolgáraivá. Ez utóbbi esetben nemhogy kizárt, hanem kívánatos a kettős állampolgárság, a jogérvényesítő állampolgárság megjelölésével.

Azok a személyek, akik nem az államalapító és államalkotó nemzetek tagjai, Magyarországon vendégként élhetnek, a vendégek jogait élvezve és kötelezettségeit gyakorolva.

      3. Az alapvető életfeltételek biztosítása minden magyar állampolgár számára ingyenes.

      4. A magyar hagyományokon alapuló, az állam és az ember szabadságát meghatározó, annak feltételeit biztosító és a szabadságot megvédő Alkotmány, és az ez alapján felépülő jogrendszer életbe léptetése.

      5. A nevelés-oktatás célja: a lelki- és a szellemi szabad akarat feltételeinek biztosítása, ezért az óvodától az első szakmai képzettség megszerzéséig állami feladat.

      6. Önkormányzó- és önellátó területi- és település-rendszer kialakítása.

      7. A gazdaságszervezés alapja az igény-kielégítésen alapuló szolgáltatás- és termelés. Minden szolgáltatás és termék (termény) vonatkozásában a magyar állampolgárok kiszolgálása az elsődleges.

      8. A termelőeszközök tulajdonlásának átalakítása:

-     az energiatermelő-, távközlési- és közlekedési szolgáltatást végző, valamint az alapvető életfeltételeket biztosító ipari szervezetek állami, vagy területi önkormányzati tulajdonba kerülnek,

-     a termőföld, az állatállomány, a mezőgazdasághoz-, valamint a szolgáltatáshoz és a kisárutermeléshez használt termelőeszközök olyan családi magángazdaságok birtokába (föld), illetve tulajdonába kerülnek, amelynek minden tagja a Szent Korona tagja.

      9. Informatikai hálózat kialakítása a teljes esélyegyenlőség biztosítására.

    10. Magyarországon nem magyar érdekek nem érvényesülhetnek a magyar érdekek sérelmére. Minden külkapcsolat az önkéntességen, az egyenjogúságon és a kölcsönösen azonos előnyökön alapul.

    11. A szocialista és a kapitalista diktatúra áldozatait erkölcsileg, egzisztenciálisan és anyagilag rehabilitálni és kártalanítani kell.

    12. A szocialista és a kapitalista diktatúra kiszolgálóit, valamint kedvezményezettjeit büntetőjogi felelősségre kell vonni és az általuk a magyar nemzet érdekeivel ellentétesen szerzett

          - médiahatalmat fel kell számolni,

          - gazdasági és politikai hatalmi összefonódásokat meg kell szüntetni,

          - anyagi vagyont el kell számoltatni.