A „Gondoskodó Magyarország” választási pártról

A „Gondoskodó Magyarország” választási pártról

 

Válasz Pataki Antal „Teljes elhatárolódás dr. Halász Józseftől”[i] c. közleményére

 

Az magánügy, hogy Pataki Antal „véglegesen elhatárolódik” tőlem, de az, amivel indokolta lépését, az személyiségemet sértve túlmegy a valótlan állítás határán, így szükséges indokai helyreigazítása.

 

1. A közlemény azt sugallja, hogy a Szent Korona Értékend gondolkodási módja alapján választási párt alapítása Pataki úr számára ismeretlen gondolat volt.

 

Egy májusi beszédemben vetettem fel először választási párt alakításának lehetőségét. Pataki Antal ennek kapcsán vetette fel a Szent Korona Értékrend pártokon felüliségének érvényesítésével kapcsolatos aggályait.

Erre a felvetésre május 30-án válaszoltam[ii]. Itt indokoltam meg az esetleges választási párt alapítást, az alábbiak szerint:

„b./ Ha ez nem történik meg, de az SzKÉ általánosan ismertté válik, akkor azoknak a szervezeteknek, pártoknak (MVSZ, MSZ, Jobbik) a tagjai olyan pártot alapíthatnak, amely eléri a 2/3-os többséget a jelenlegi választási törvény szerint is.  

Az így megalakuló parlament 

-    életbe lépteti a SzKÉ alkotmányát, alaptörvényét, főtörvényeit,

-    elindítja a kilépési eljárást az EU-ból, IMF-ből és a NATO-ból,

-    érvényesíti az SzKÉ választási és hatalomgyakorlási törvényét, vagyis

=   választást ír ki a SzKÉ választási törvénye szerint, 

=   összehívja a Nemzetgyűlést, amely megválasztja az ország elöljáróit, hatalomgyakorlásának irányító és vezető szervezeteit.”

A pártalapítást ebben a levélben „taktikai kompromisszumnak” minősítettem.

Pataki úr válaszában[iii] ezt „nem vetette el élből”, vagyis nem ellenezte.

Tehát a választási párt alapítása opcionális lehetőségként ismert – és nem elutasított - volt Pataki Antal részéről.

 

2.  Pataki úr közleményében politikai pártként és nem választási pártként tünteti fel a Gondoskodó Magyarországot.

A kettő közötti különbséget fejezi ki a választási párt meghatározása a Pataki úr által csak címével hivatkozott anyagban:

“A „választási párt” kifejezés azt jelenti, hogy a választási- és a választási eljárási törvényeknek formailag eleget teszünk, de tartalmilag a Szent Korona Értékend elöljárók és képviselők választási elveit követjük”

 

A hazai, európai és a földkerekséget terhelő válság, valamint a választási eljárásról szóló törvénytervezet szükségessé tette, hogy a Szent Korona Értékrend gondolkodási módját választási pártként ajánljuk fel (a b./ pont alkalmazásával) a magyar választóknak, a tényleges rendszerváltás megvalósítására.

 

3.  Pataki úr szerint „A Gondoskodó Magyarország programnak pártprogrammá degradálásával dr. Halász József – véleményem szerint – mélységes csalódást okozott mindazoknak, akik hittek abban, hogy az ő elképzelései szerint, az ő iránymutatásával alulról építkezve meg tudják valósítani az alulról építkezést. Az alulról építkezést felülről, az országgyűlésből nem lehet bevezetni.”

 

A címével hivatkozott bejelentés a választási jelölést – tehát a hatalomgyakorlásra adott megbízást - teszi alulról épülővé, a Szent Korona Értékrend szabályozási részéhez tartozó választási törvényének megfelelően.

 

     Így tehát valótlan az az állítás, hogy a Gondoskodó Magyarország választási párt az alulról építkezést felülről, az országgyűlésből tervezi bevezetni.

 

4.  „Lehetséges, hogy most dr. Halász József öngólt lőtt, mert véleményünk szerint a Szent Korona-tan hívei, valamint a kormányt és a rendszert megdönteni kívánó liberális ellenzékiek találnak a program „felszínén” olyan elemeket, amivel azonosulni tudnak, vagy amiket ”kisajátítható”-nak gondolnak.” – írja Pataki úr.

 

     Megható ez az aggodalom, de szíves figyelmébe ajánlom Pataki úrnak, hogy vele a Szent Korona Értékrend tisztaságának védelmében szakítottam meg a kapcsolatot, és erre másokkal szemben is képes leszek. Egyébként a liberális-kapitalisták nem akarják megdönteni saját hatalmukat (akkor sem, ha ellenzékben vannak) legfeljebb helytartó váltást szeretnének elérni.

 

Kelt Szegeden, 2012. október 10-én.

Tisztelettel: dr. Halász József